Powiatowe inwestycje drogowe

Oceny efektów wykonanych prac w Dobroszycach, Twardogórze i w Dziadowej Kłodzie dokonali osobiście starosta oleśnicki Sławomir Kapica i wicestarosta Stanisław Stępień. Ze stanem zaawansowania inwestycji zapoznała ich na miejscu Danuta Strojny, inspektor ds. inwestycji drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych, a także włodarze wymienionych samorządów: wójt Artur Ciosek, burmistrz Paweł Czuliński oraz wicewójt Irena Małecka. 


W Dobroszycach wykonywana jest nakładka bitumiczna na drodze powiatowej 1480D i 1477D o długość odcinka 1331 m. Prace realizuje firma Eurovia, a termin zakończenia inwestycji mija 11 września. Koszt zadania to  910 541,19 zł, a dofinansowanie z Gminy Dobroszyce wynosi 480 000 zł.


Zadanie realizowane przez Powiat Oleśnicki w Twardogórze zakłada położenie nakładki bitumicznej przy ul. Wrocławskiej wraz z przebudową chodnika na ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja wykonywana przez Eurovię wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ul. Osiedle oraz uczestników ruchu od przejazdu kolejowego do Ronda Niepodległości. Długość przebudowywanej drogi 1480D wynosi 1190 m, a termin zakończenia prac to 12 sierpnia. Kwota kontraktowa opiewa na 1 740 060,43 zł. - Procedujemy aneks na kwotę około 23 000 zł – dodaje Danuta Strojny. Dofinansowanie z Gminy Twardogóra wynosi 800 000 zł.


Przebudowa drogi powiatowej 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, to trzecia inwestycja, którą odwiedzili starostowie. Całość pochłonie łącznie 4 523 982,03 zł, przy wsparciu miejscowego samorządu kwotą 200 000 zł. Długość odcinka jezdni to 6021 m, a chodnika 1200 m. Wykonawca, firma Strabag Infrastruktura Południowa, zadanie planuje zakończyć do połowy października 2022 r.

Równolegle w Dziadowej Kłodzie wykonywany jest chodnik na ul. Słonecznej, przy drodze powiatowej nr 1500D. To etap II inwestycji. Firma Bud-Agro ma za zadanie przebudować odcinek o długości 762 m, z terminem zakończenia do 27 października br. Całość pochłonie 818 188,96 zł, przy dofinansowaniu Gminy Dziadowa Kłoda kwotą 400 000 zł.

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/