Powiat Oleśnicki ogranicza emisje zanieczyszczeń

10 czerwca wicestarosta Stanisław Stępień spotkał się z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowniczej, aby omówić szczegóły inwestycji mającej na celu przyłączenie do sieci gazowej placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bierutowie.

Zadanie zrealizuje Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Gazowniczy we Wrocławiu, który reprezentowali dyrektor Mariusz Konieczny i zastępca dyrektora ds. wsparcia operacyjnego Rafał Borutko. Wicestaroście towarzyszyli: dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie Paweł Wolko oraz naczelnik Wydziału Rozwoju, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu Grzegorz Dąbrowski.
Spółka posiada dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, które swoim zakresem obejmuje wykonanie gazociągu średniego ciśnienia do dwóch budynków: CAOPO-W przy ul. 1 Maja 8c oraz Pogotowia Opiekuńczego przy ul.1 Maja 9g.
Zgodnie z zawartymi umowami, termin przyłączenia to 15 listopada 2022 r. Rozpoczęcie robót planowane jest w lipcu, a zakończenie we wrześniu br.
Podczas spotkania wicestarosta Stanisław Stępień podkreślił, że realizacja tego projektu znacząco przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, co pozytywnie wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz ogólnego stanu środowiska naturalnego.
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach kompleksowej termomodernizacji obiektów Domu Dziecka w Bierutowie, na które to zadanie Powiat pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o łącznej kwocie 800 000 zł.

red./