Posiłki w szkołach i przedszkolach. Oleśnicki sanepid przeprowadził kontrole.

Informacja dotycząca podsumowania akcji wzmożonych kontroli sanitarnych placówek szkolnych i przedszkolnych w zakresie oceny sposobu żywienia przeprowadzonych przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Oleśnicy.

Akcja wzmożonych kontroli sanitarnych odbyła się w okresie od 20 lutego 2023 do 31 marca 2023 jej zadaniem było sprawdzenie bloków żywienia oraz żywienia w ramach usług cateringowych jakie są świadczone na terenie powiatu oleśnickiego w przedszkolach i szkołach. Podczas kontroli tematycznych oceniano jadłospisy pod kątem zgodności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dodatkowo przeprowadzono weryfikację wdrożonych i funkcjonujących w zakładach systemów HACCP oraz sprawdzono realizację zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz dobrej praktyki higienicznej.
Podczas akcji przeprowadzono 35 kontroli tematycznych w tym 10 kontroli przeprowadzono na obiektach korzystających z usług cateringowych i 25 kontroli w obiektach posiadających własną kuchnię. Dokonano oceny jadłospisów, w wyniku której wydano zalecenia celem wprowadzenia zmian.

Podsumowując przeprowadzone przez PSSE w Oleśnicy działania w zakresie sposobu żywienia można stwierdzić, że w większości przypadków placówki są dobrze przygotowane do żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Najczęściej stwierdzanymi uchybieniami były:
- planowanie za małych porcji mleka w niektórych dniach ( wymagane jest aby w żywieniu dzieci zaplanować co najmniej 2 porcje mleka, lub przetworów mlecznych).
- brak pełnowartościowego białka w posiłku głównym ( obiedzie)
- brak dodatku owoców, lub warzyw w posiłku ( np. naleśniki z serem, racuchy z cukrem pudem)
Uchybienia pojawiały się także w sposobie opracowywania dokumentacji dotyczącej żywienia tj. ( jadłospisów dekadowych)
- składniki wywołujące alergie pokarmowe oznaczone w sposób nieprawidłowy, lub niezrozumiały dla konsumenta, lub wcale nie zaznaczone
- przy planowaniu surówek, kompotów brak uszczegółowienia z jakich konkretnie składników przygotowano potrawę ( nazwa warzywa, owocu) . W przypadku stosowania mrożonych mieszanek kompotowych dopuszcza się określenie napoju jako kompot z owoców mieszanych
- brak podania wagi posiłku z podziałem na jego składowe- np. zupa 200 ml, kotlet mielony 80g, ziemniaki puree 150g, surówka z pora z jogurtem 50g, kompot truskawkowy 200 ml
- brak podania składników potrawy ( np. kotlet schabowy- schab wieprzowy, bułka tarta zawiera gluten z pszenicy, jajko, sól, pieprz)

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele poradników ( zarówno w wersji papierowej i elektronicznej) dotyczących prawidłowego układania jadłospisów, dostępne są także programy komputerowe wspomagające pracę intendentów, dietetyków w układaniu jadłospisów. Okresowo organizowane są także szkolenia w zakresie racjonalnego żywienia. Przy realizowanych kontrolach osobom odpowiedzialnym za żywienie w placówkach, Dyrektorom udzielane były upomnienia w tym zakresie, które będą weryfikowane na kolejnych kontrolach.

Nie wszczynano postępowań administracyjnych wobec kontrolowanych podmiotów.

Ponadto przy planowaniu jadłospisów dla dzieci i młodzieży należy zwrócić szczególną uwagę na:
- stosowanie szerokiego asortymentu produktów, który umożliwi dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Urozmaicenie pożywienia ma również aspekt psychologiczny. Różnorodność potraw pod względem smaku, koloru, konsystencji, sposobu przygotowania i podania wpływa na poprawę apetytu i powoduje, że są one akceptowane i chętniej spożywane, natomiast monotonna dieta ma odwrotne działanie. Dlatego należy unikać częstego powtarzania głównych produktów i potraw, nawet najsmaczniejszych.
- wykorzystanie produktów sezonowych. Dotyczy to przede wszystkim świeżych owoców i niektórych warzyw.
- urozmaicenie pod względem doboru produktów, lecz także sposobu ich przyrządzania.
- podawanie małym dzieciom potraw lekkostrawnych, w formie, która nie sprawi im trudności w jedzeniu. Szczególnie zalecane są potrawy gotowane (w wodzie, na parze), pieczone w folii, duszone bez uprzedniego obsmażania.
- odpowiednie zestawie posiłku pod względem kolorystycznym zawierającym wszystkie potrzebne składniki odżywcze. Kolorowe, przyciągające wzrok potrawy pobudzają apetyt, co jest istotne zwłaszcza w przypadku dzieci.

Na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć niezbędne informacje na temat racjonalnego żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.

 

red./

źródło: PSSE w Oleśnicy/