Polityka senioralna – dodatkowe świadczenia i inwestycja w aktywność

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora, który obchodziliśmy 20 października, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina o najważniejszych rozwiązaniach polityki państwa wobec osób starszych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W 2023 roku do katalogu świadczeń dla emerytów i rencistów na stałe wpisana została tzw. 14. emerytura, co gwarantuje wypłatę świadczenia niezależnie od okoliczności. Obok 14. emerytury wsparciem dla osób starszych jest też 13. emerytura wypłacana od 2019 roku i gwarantowana ustawą, a także korzystna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.

Rząd wprowadził również tzw. emeryturę matczyną, przyznawaną w ramach programu Mama 4+.

Do tego dochodzą jeszcze m.in. niższe podatki i zerowy PIT dla emerytów. Poszerzona została również grupa osób uprawnionych do bezpłatnych leków o seniorów powyżej 65 lat. To duża zmiana, dzięki której w kieszeniach wielu polskich seniorów zostaną środki, które wcześniej wydawane były w aptekach.

Aktywność na wagę złota

Dzięki programowi Senior+ powstają nowe Dzienne Domy i Kluby dla seniorów. Przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w placówkach, seniorzy mają możliwości rozwoju swojego potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz okazję do spotkania z rówieśnikami.

Z kolei głównym celem Programu Aktywni+ jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, poprzez rozszerzenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, zaangażowanie osób starszych w obszarze rynku pracy oraz wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych.

Emerytury pomostowe

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych oznacza, że świadczenia te będą przysługiwać także tym osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r. Dzięki temu prawo do emerytury pomostowej uzyska znacznie większa grupa osób.

Ważną zmianą jest też uchylenie wygasającego charakteru tych świadczeń. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności wykonywania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, ponieważ młodsi pracownicy uzyskają prawo do emerytury pomostowej.

 

red./

źródło: DUW/

Horoskop

licznik odwiedzin

374098

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors