Podpisano umowę na budowę tunelu pieszego i rowerowego na połączeniu ulicy Wiejskiej i Wały Jagiellońskie

Wybrano wykonawcę robót dla tej bardzo ważnej dla miasta inwestycji. Jest to Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTKOL Sp. z o.o. Sekcja Dróg Miejskich podpisała właśnie umowę.

Nowy fragment ścieżki pieszo – rowerowej pod wiaduktem powinien być gotowy jeszcze pod koniec tego roku. Będzie to element szlaku rowerowego pod nazwą „Trasy Kamiennej Cyklostrady Dolnośląskiej”. To zadanie wpisuje się również w zrealizowaną w ubiegłym roku kompleksową modernizację ulicy Wały Jagiellońskie, jako kontynuacja usprawnienia ruchu w tym rejonie miasta.

Zakres planowanych prac:
• budowa tunelu pieszo-rowerowego w nasypie, który będzie łączył ciągi pieszo – rowerowe za i przed wiaduktem
• przebudowa nawierzchni drogi pod tunelem
• przebudowa i budowa niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania układu drogowego tj. kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, kanał technologiczny, oświetlenie drogi i tunelu
• rozbudowa istniejących ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach dowiązania do nowej ścieżki
• nie planuje się wycinki drzew

Wartość robót wyniesie 4 698 801,65 złotych. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków zewnętrznych, gdyż miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 4 789 017,58 zł z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027, Priorytetu nr 5 „Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku” Działania nr 5.2 „Kultura i turystyka”.

Dzięki tej inwestycji na drodze w rejonie wiaduktu znacznie poprawi się bezpieczeństwo, zwłaszcza pieszych. Aktualnie ruch pieszo – rowerowy pod wiaduktem odbywa się wąskim, nienormatywnym chodnikiem. Jezdna jest również bardzo wąska, a jej przebieg po łuku ogranicza kierowcom widoczność. W tym miejscu możliwy jest wyłącznie ruch jednego pojazdu. Ponadto nowa kanalizacja deszczowa zapobiegnie stałemu zalewaniu drogi pod wiaduktem podczas silnych opadów deszczu. Było to dotychczas nieprzyjemne utrudnienie.


 

red./

źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

370495

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors