Poczta Polska: Znaczek na 100-lecie polskiej służby cywilnej

Równo 100 lat temu – 17 lutego 1922 roku – Sejm II RP uchwalił pierwszą Ustawę o państwowej służbie cywilnej w Polsce. Był to krok milowy w procesie budowania polskiej administracji publicznej po ponad 120 latach zaborów. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Poczta Polska, we współpracy z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wydała znaczek emisji „100-lecie służby cywilnej”, który w nakładzie 100 000 szt. trafił do placówek pocztowych w całym kraju.

Autor projektu, Jacek Konarzewski, umieścił w centrum znaczka oficjalne logo obchodów 100-lecia służby cywilnej na tle biało-czerwonych barw narodowych. Poniżej znalazły się daty: 17 lutego 1922–17 lutego 2022 oraz oznaczenie wartości: 3,60 zł i napis POLSKA.

Do misji Poczty Polskiej należy upamiętnianie ważnych w naszej historii wydarzeń, postaci i instytucji. Jestem dumny, że w ramach tej części działalności Poczty, należącej do najtrwalszych instytucji polskiej państwowości, możemy mieć swój udział także w jubileuszu Służby Cywilnej. Emisja filatelistyczna, którą przygotowaliśmy wspólnie z KPRM, jest najlepszym sposobem podkreślenia wagi i doniosłości służby tych wszystkich, którzy nie szczędzili wysiłków, by zapewnić sprawne funkcjonowanie odradzającej się Ojczyzny – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej S.A.

W procesie odbudowy państwowości polskiej, po powrocie Polski na mapę Europy, istotną rolę odgrywały kadry administracji odradzającego się państwa. Scalanie w jeden organizm państwowy ziem należących przez ponad 120 lat do różnych państw, stosujących różne modele administracji, okazało się bardzo dużym wyzwaniem. Potrzebne były nowe regulacje prawne tworzące na nowo zasady zatrudnienia funkcjonariuszy, urzędników i pracowników administracji. Mimo wielu zadań stojących przed pierwszym sejmem i wybranym przez niego rządem, świadomość znaczenia administracji dla funkcjonowania państwa była tak duża, że pierwsza ustawę o państwowej służbie cywilnej uchwalono w niespełna trzy lata od odzyskania przez Polskę niepodległości. Ustawa z 1922 r. łączyła doświadczenia państw Europy Zachodniej z polską tradycją i podlegali jej prawie wszyscy państwowi funkcjonariusze cywilni z wyłączeniem sędziów i prokuratorów, nauczycieli i wykładowców wyższych uczelni oraz pracowników kolei i poczty. Służba cywilna stanowiła istotny element odradzającej się państwowości i bez wątpienia usprawniła proces odbudowy państwa polskiego, a urzędnicy służby cywilnej stanowili fundament tej działalności. U schyłku II RP (w 1938 r.) zatrudnionych było łącznie 450 000 funkcjonariuszy publicznych, którzy wraz z rodzinami stanowili 5,6% ogółu ludności.

 – Cieszę się, że we współpracy z Pocztą Polską udało się upamiętnić kolejne ważne wydarzenie dla naszego kraju. Tym razem znaczek przypomina o tym, że 100 lat temu, 17 lutego 1922 r., uchwalono Ustawę o państwowej służbie cywilnej. Była to pierwsza kompleksowa regulacja dotyczącą służby cywilnej w Polsce. Przede wszystkim był to bardzo ważny krok do odbudowania państwa polskiego i administracji oraz przygotowania wykwalifikowanych kadr urzędniczych. Wierzę, że emisja znaczka zachęci wszystkich do poznania bliżej służby cywilnej i jej historii – mówi Dobrosław Dowiat-Urbański, szef służby cywilnej.

Obecnie służba cywilna funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Służba cywilna to przede wszystkim ludzie – członkowie korpusu służby cywilnej, których zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji rządowej, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów. Zadania służby cywilnej są różnorodne i dotyczą niemal wszystkich dziedzin naszego życia. Budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i przede wszystkim zadowolenie społeczeństwa to najważniejsze cele i zadania, które mają wypełnić członkowie korpusu służby cywilnej.

Po latach zaborów i podziału ziem polskich, jednym z najistotniejszych zadań odradzającej się ojczyzny było stworzenie na nowo całej administracji publicznej. Nowy znaczek, który trafia w ręce naszych klientów ma za zadanie przypomnieć, że w tamtym czasie służba cywilna i jej urzędnicy byli bardzo ważnym elementem odbudowywania naszej państwowości. Bez ludzi zaangażowanych w proces odbudowy instytucji państwa polskiego, bez urzędników służby cywilnej, nie udałoby się w tak krótkim czasie ujednolicić zasad funkcjonowania państwa. Znaczek jest nie tylko przypomnieniem tamtych starań, ale przede wszystkim hołdem dla tysięcy urzędników zapewniających krajowi sprawne funkcjonowanie najważniejszych urzędów państwowych – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej S.A.

Oprócz znaczka Poczta Polska wydała kopertę FDC (Pierwszego Dnia Obiegu). W grafikę koperty wkomponowano dwa zdjęcia – archiwalne, pochodzące z Narodowego Archiwum Cyfrowego, przedstawiające przedwojennych urzędników oraz współczesne, na którym uchwycono uroczystość mianowania nowych urzędników służby cywilnej. W lewym dolnym rogu koperty znalazł się tytuł emisji oraz motto: „Naszą misją jest służyć państwu i obywatelom”.

 

źródło: media.poczta-polska.pl/