Poczta Polska wspiera resocjalizację i wznawia zatrudnianie osadzonych

Poczta Polska po kilkunastomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią COVID-19 wznowiła współpracę z Aresztami Śledczymi w Bydgoszczy oraz w Olsztynie. Dzięki zawarciu nowych umów możliwe będzie będzie odpłatne zatrudnienie osadzonych, skierowanych do świadczenia prac w pocztowych sortowniach.

Zgodnie z podpisanymi umowami z Aresztami Śledczymi w Bydgoszczy i w Olsztynie, obowiązującymi od 1 lutego br., w sortowni w Lisim Ogonie zatrudnionych zostanie 50 osadzonych, a w podobnym obiekcie zlokalizowanym w stolicy Warmii i Mazur – 18 więźniów. Przed rozpoczęciem pracy osoby skazane przejdą proces szkolenia na stanowiskach ds. opracowania przesyłek i ładunków.

Do podstawowych zadań osadzonych należeć będzie m.in. bieżące operacyjne wsparcie procesu sortowania cięższych przesyłek oraz rozładunek i załadunek kursów pocztowych. Do pracy skierowane zostaną osoby, które spełniają m.in. następujące warunki: nie są recydywistami, sprawdziły się wcześniej jako pracownicy lub wolontariusze oraz odbywają karę za lżejsze przewinienia, typu jazda pod wpływem alkoholu czy zaległości w płatności alimentów. Więźniowie, którzy trafią do sortowni, przejdą ponadto wielostopniową weryfikację.  Warunkiem koniecznym do podjęcia pracy jest także pozytywna ocena postępów w procesie resocjalizacji.

Dzięki nawiązanej współpracy osadzeni zyskują możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia zarówno w trakcie odbywania kary, jak również po jej zakończeniu. Tym samym proces ich resocjalizacji przebiega skuteczniej, łatwiejszy jest także powrót do życia społecznego po zakończeniu wyroku. Z kolei Poczta Polska, dysponując większym potencjałem kadrowym w newralgicznych miejscach, zyskuje możliwość efektywniejszego zarządzania pracą i sprawniejszego reagowania na zwiększające się wolumeny przesyłek. Praca osadzonych będzie miała charakter zmianowy i odbywać się będzie od poniedziałku do niedzieli.

Poczta Polska już od ponad czterech lat współpracuje ze Służbą Więzienną realizując rządowy Program Pracy dla Więźniów, którego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację. Więźniowie będą zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na warunkach pozwalających im na uzyskanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. 1/4 każdej wypłaty, zgodnie z obowiązującym prawem, zostanie przekazana na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Kolejne 10% to środki, które zasilą fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej. Część wynagrodzenia będzie odkładana do „żelaznej kasy”, z której wypłaca się środki w chwili zakończenia odbywania kary. Spółka staje się tym samym tym samym jednym z największych partnerów Służby Więziennej.

 

źródło: media.poczta-polska.pl