Poczta Polska wprowadza znaczek upamiętniający jednego z przywódców powstania w warszawskim getcie

W niedzielę, 2 stycznia 2022 roku, Poczta Polska wprowadzi do obiegu emisję filatelistyczną upamiętniającą Marka Edelmana, lekarza, wybitnego działacza społecznego i jednego z przywódców powstania w warszawskim getcie.

Z historią Warszawy związany jest nierozłącznie Marek Edelman. Ten wybitny działacz społeczny i jeden z przywódców powstania w warszawskim getcie, z oddaniem i wielkim zaangażowaniem bronił prawa do wolności oraz poszanowania ludzkiej godności.

Postać Marka Edelmana (1.I.1919 - 2.10.2009) wiąże się nierozerwalnie z bohaterskim zrywem powstańczym w warszawskim getcie w kwietniu 1943 roku. Ideały walki o sprawiedliwość, wolności, obrony słabszych i pokrzywdzonych kierowały całym jego życiem. Jego rodziną stali się towarzysze z Bundu – żydowskiej partii robotniczej – i jej młodzieżówki – Cukunftu. To środowisko ukształtowało jego postawę i system wartości.

Przed wojną zdążył zrobić maturę, a gdy znalazł się w getcie warszawskim został gońcem w szpitalu. Przysługująca mu z tej racji przepustka za mury getta ułatwiała pracę w konspiracji. Był jednym z redaktorów prasy Cukunftu, a po powołaniu w 1942 r. Żydowskiej Organizacji Bojowej wszedł do jej ścisłej komendy. W powstaniu kwietniowym 1943 r. dowodził pięcioma grupami bojowymi ŻOB na terenie tzw. szopu szczotkarzy w rejonie ulic Bonifraterskiej, Świętojerskiej i Wałowej. Było to jedno z miejsc najcięższych walk. Po wyjściu z kanałami z płonącego getta kontynuował konspiracyjną. W powstaniu warszawskim 1944 r. walczył w plutonie ŻOB w szeregach Armii Ludowej. Po wojnie opublikował jedną z pierwszych relacji o powstaniu w getcie warszawskim: Getto walczy (udział Bundu w obronie getta walczącego).

Jako jeden z nielicznych bojowników ŻOB, którzy przeżyli i pozostali po wojnie w Polsce, Edelman przyjął na siebie rolę strażnika pamięci o powstaniu i jego żołnierzach. Mimo szykan, jakie spadły na niego podczas antysemickiej nagonki 1968 r. nie wyjechał z Polski (kraj opuścili wówczas jego żona i dzieci). "Ktoś przecież musiał zostać z tymi wszystkimi, który polegli" – mówił. Nie godził się na zawłaszczanie lub instrumentalizację pamięci o powstaniu. W polemice z syjonistami zawsze podkreślał rolę odegraną przez bundowców. Kiedy w 1983 r. władze stanu wojennego chciałby wykorzystać 40. rocznicę powstania dla swojej międzynarodowej legitymizacji, odmówił wejścia do oficjalnego komitetu obchodów. Co roku celebrował tę rocznicę sam, a wraz z nim grono osób związanych z solidarnościową opozycją.

Był odważnym i bezkompromisowym obrońcą fundamentalnych dla siebie wartości – zarówno jako lekarz kardiolog, jak i działacz społeczny. Zapytany, jest w życiu najważniejsze, odpowiadał: "Najważniejsze jest samo życie. A gdy już jest życie, najważniejsza jest wolność". Walcząc o życie pacjentów, nie bał się ryzyka. Był współtwórcą innowacyjnych metod leczniczych, łamiących panujące dotąd w medycynie aksjomaty i praktykę (operacja chirurgiczna w stanie rozległego zawału oraz połączenie krążenia żylnego z tętniczym). Marek Edelman zmarł 2 października 2009 r.

Poczta Polska, jako główny propagator filatelistyki w kraju, jest wydawcą kompleksowej oferty walorów i artykułów filatelistycznych – adresowanej zarówno do hobbystów, jak i odbiorców indywidualnych.

To i inne wydawnictwa filatelistyczne Poczty Polskiej można nabyć w placówkach pocztowych i sklepie internetowym.

O znaczku:

Projekt znaczka, autorstwa Jarosława Ochendzana, stanowi połączenie nieformalnej postaci Marka Edelmana z dyskretnie kontrastującym tłem. Znaczek jest beznominałowy, o wartości odpowiadającej opłacie za krajową przesyłkę listową nierejestrowaną priorytetową format S. Zgodnie z cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym od 01.01.2022 r. będzie to wartość 4,50 zł.

Koperta FDC (koperta pierwszego dnia obiegu) przedstawia Pomnik Bohaterów Getta na warszawskim Muranowie – bliski każdemu warszawiakowi symbol miasta, bezpośrednio powiązany z działalnością Marka Edelmana.

autor projektu: Jarosław Ochendzan
liczba znaczków: 1
wartość: PRIORYTETOWY S
nakład: 3 000 000 szt., powtarzalny
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 znaczków w arkuszu
data wprowadzenia do obiegu: 2 stycznia 2022 r.

red. P.S.

materiały prasowe Poczta Polska S.A., fot. wikimedia/