Poczta Polska wprowadza emisję filatelistyczną „Polskie Madonny”

Znaczki przedstawiające wizerunki Matki Bożej Dzierżoniowskiej i Matki Bożej Uśmiechniętej z Pszowa pojawiły się już dzisiaj w sprzedaży wraz z datownikami okolicznościowymi: UP Dzierżoniów 1 oraz UP Pszów.

Poczta Polska rozpoczęła nową serię wydawniczą emisji „Polskie Madonny”, której celem jest zaprezentowanie wizerunków Matki Bożej z różnych miast Polski. Pierwsze znaczki prezentują Matkę Bożą Dzierżoniowską – Matkę Miłosierdzia i Matkę Bożą Uśmiechniętą z Pszowa.

Przedstawiony na jednym ze znaczków fresk Matki Bożej Dzierżoniowskiej, prezentujący wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, znajduje się w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie. Został wykonany w ok. 1500 r. (format ok. 40 x 50 cm). Dzieło to zostało odkryte podczas prac konserwatorskich prowadzonych we wnętrzu kościoła w 2008 r. Stanowi część skromnego ołtarza, który znajdował się we wschodnim narożniku nawy południowej. Z zachowanych dokumentów wynika, że w kościele istniał kiedyś kult wizerunku Marii, który nosił nazwę „Salve Regina”. Od pierwszych słów pieśni, które w polskim tłumaczeniu brzmią następująco: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Stąd właśnie zaczerpnięto współczesny tytuł dla odkrytego wizerunku Maryi: Matka Miłosierdzia. W 2017 r., jako jeden z pierwszych fresków na świecie, został koronowany papieskimi, nałożonymi przez bp. świdnickiego Ignacego Deca i ozdobiony szatą wotywną z bursztynu.

Na kopercie pierwszego dnia obiegu (FDC) znajduje się fotografia wnętrza kościoła pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie, zaś na datowniku okolicznościowym grafika obłoku.

Wizerunek Matki Bożej Uśmiechniętej z Pszowa, który znalazł się na drugim ze znaczków Poczty Polskiej, pochodzi z początku XVIII w. i jest kopią obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry w Częstochowie. Obraz zakupiono dla kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w 1722 r. W drodze obraz uległ uszkodzeniu. Po renowacji okazało się, że obraz całkowicie zmienił swój charakter. Madonna straciła tak charakterystyczne rysy twarzy, karnacja została rozjaśniona, a na ustach pojawił się delikatny uśmiech. Stąd wywodzi się tytuł, Pani Uśmiechnięta. W 2002 r. obraz koronował abp Damian Zimoń koronami papieskimi.

Na kopercie FDC znajduje się fotografia wnętrza Bazyliki pw. Narodzenia NMP w Pszowie, zaś na datowniku okolicznościowym grafika obłoku.
autor projektu: Paweł Myszka
liczba znaczków: 2
wartości: 4,50 zł każdy
nakład: 117 000 szt. każdego znaczka
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 40,5 x 54 mm
papier: fluorescencyjny
arkusze sprzedażne: 2 arkusze po 9 znaczków każdy
data wprowadzenia do obiegu: 12 sierpnia 2022 r.