Poczta Polska podpisała ważną umowę. Spółka obsłuży administrację skarbową w całym kraju

Poczta Polska podpisała nową umowę z Izbą Administracji Skarbowej (IAS) w Poznaniu. W efekcie wygranego przetargu, Spółka świadczyć będzie usługi pocztowe na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i podległych jej jednostek oraz Krajowej Szkoły Skarbowości. Umowa obowiązuje do 2023 roku. 

Umowa dotyczy świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych (listów, paczek) oraz usługi odbioru przesyłek z lokalizacji wskazanych przez klienta na terenie całego kraju. Zakłada ona także rozwój współpracy w zakresie usługi hybrydowej, która polega na przyjęciu  przesyłki z korespondencją w formie elektronicznej, jej wydrukowaniu i zakopertowaniu, a następnie jej przemieszczeniu i doręczeniu w formie papierowej do adresata.

To kolejna kompleksowa umowa, którą Poczta Polska podpisuje z Izbą Administracji Skarbowej. Podobnie jak i poprzednie, obejmuje szeroki zakres świadczonych usług, co dowodzi wiarygodności i zaufania do Spółki. Dostosowaliśmy naszą ofertę do aktualnych potrzeb Klienta, jednocześnie zabezpieczając elastyczniejsze niż dotychczas ramy współpracy. Dzięki temu możemy świadczyć usługę hybrydową w zakresie wskazanym przez Klienta.

– Podmioty publiczne, które obsługuje Poczta Polska, coraz częściej sięgają po nowoczesne rozwiązania, takie jak przesyłka hybrydowa lub elektroniczne potwierdzenie odbioru. Dzięki bogatej i stale rozszerzanej ofercie oraz inwestycjom, które wdrażamy w logistyce pocztowej, jesteśmy w stanie dostosować się do niestandardowych potrzeb i oczekiwań Klientów biznesowych i instytucji. Nasi Kontrahenci mogą liczyć na kompleksową i profesjonalną obsługę – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Umowa będzie realizowana na rzecz wszystkich jednostek Krajowej Administracji Skarbowej, do których wlicza się następujące jednostki organizacyjne: 16 izb administracji skarbowej, 400 urzędów skarbowych, 153 urzędy celno-skarbowe (wraz z delegaturami i oddziałami celnymi), Krajowa Informacja Skarbowa wraz z delegaturami oraz Krajowa Szkoła Skarbowości z filiami.

W 2021 roku Poczta Polska przystąpiła do niemal 2 tys. przetargów. Jako wykonawca usług została wyłoniona w 99,6% spośród nich. Podpisała m.in. umowę na doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych w formie gotówkowej na wskazany adres z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz zamówienie na kompleksową obsługę korespondencji sądowej z Centrum Zakupów dla Sądownictwa. Spółka wciąż pozostaje wiodącym operatorem na rynku usług listowych i obsługuje kluczowe podmioty z sektora biznesu, takie jak: firmy telekomunikacyjne, energetyczne, banki oraz jednostki administracji publicznej.

 

 

źródło: media.poczta-polska.pl/