Poczta Polska podpisała porozumienie z WOT, którego celem jest wzmocnienie zdolności obronnych państwa

Poczta Polska zawarła z Wojskami Obrony Terytorialnej porozumienie na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych państwa. Podpisanie dokumentu wpisuje się w szereg działań, jakie podejmuje Spółka na rzecz promocji i kształcenia postaw patriotycznych i proobronnych. Jednym z istotnych punktów nowego porozumienia jest organizacja przez „Terytorialsów” szkoleń dla Pocztowców.

Porozumienie zawarte w dn. 9.08 br. w siedzibie Poczty Polskiej w Warszawie podpisali, ze strony Spółki, prezes Tomasz Zdzikot oraz wiceprezes Krzysztof Falkowski, a ze strony WOT  dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław Kukuła. Dzięki rozszerzeniu dotychczasowej współpracy możliwa stanie się m.in. organizacja szkoleń dla pracowników narodowego operatora pocztowego, realizacja wspólnych treningów z doskonalenia form współdziałania, współpraca kadry instruktorskiej i dydaktycznej obu stron. Porozumienie wpłynie także na umacnianie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przygotowanie żołnierzy i Pocztowców do współpracy w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

– Poczta Polska aktywnie działa na polu wzmacniania zdolności obronnych państwa. Jako pracodawca nie tylko popieramy ideę służby w WOT, ale także zachęcamy i nagradzamy Pocztowców, którzy w szeregach „Terytorialsów” widzą swoje miejsce. Wojna za naszą wschodnią granicą unaoczniła, jak ważne jest kształcenie i rozwijanie postaw probronnych oraz właściwe współdziałanie pomiędzy kluczowymi podmiotami w państwie. To też zakłada zawarte dzisiaj porozumienie z WOT. Pocztowcy zyskają możliwość odbycia praktycznych szkoleń pod okiem instruktorów, a dalsza intensyfikacja współpracy znajdzie odzwierciedlenie w skuteczniejszym współdziałaniu w różnych sytuacjach – podkreślił Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Jako pracodawca, Poczta Polska wspiera pracowników-żołnierzy WOT. Dba o to, aby umożliwić im realizację zadań wynikających z przynależności do jednego z rodzajów  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspiera zdobywanie nowych kwalifikacji w specjalistycznych dziedzinach wojskowych.  Potwierdzeniem zaangażowania Poczty Polskiej we wspieranie WOT jest tytuł laureata konkursu pn.: „Pracodawca przyjazny WOT” otrzymanej w 2019 roku przez region świętokrzyski Poczty Polskiej. Także w ubiegłym roku owocna współpraca Spółki z Wojskami Obrony Terytorialnej została doceniona przez żołnierzy.  25 listopada 2021 r. Poczta Polska otrzymała tytuł laureata i statuetkę „Pracodawca przyjazny WOT” w kategorii średnie przedsiębiorstwa.

– Poczta Polska jest krytycznym składnikiem systemu odporności państwa i jednym z największych polskich pracodawców. My żołnierze, jej potencjał mogliśmy zaobserwować między innymi w czasie walki z pandemią COVID-19. WOT i Pocztę Polską wiele łączy, wielu żołnierzy WOT to pracownicy Poczty Polskiej, ma ona również wybitnie terytorialny charakter. Zawierając porozumienie budujemy formalny grunt pod dalsze rozwijanie współpracy w tym rozpoczęcie procesu przysposabiania obronnego pracowników, a w konsekwencji rozwijamy pierwszą linię obrony państwa – jego odporność – zaznaczył gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Od maja br. w Poczcie Polskiej funkcjonuje specjalny program „Ramię w Ramię z WOT”, stwarzający pracownikom atrakcyjne warunki do łączenia pracy ze służbą na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwaPocztowcy służący w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej zyskują m.in. dofinansowanie do zajęć sportowych, dodatkowe 2 dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, a nieobecności w pracy bezpośrednio związane z pełnieniem terytorialnej służby wojskowej nie mają wpływu na wysokość premii. Ponadto Pocztowcy-żołnierze WOT mogą ubezpieczyć się na życie na preferencyjnych warunkach, a także skorzystać ze zniżek przy rezerwacji miejsc w ośrodkach i pokojach gościnnych należących do Poczty zlokalizowanych na terenie całego kraju. Poczta angażuje się w promocję idei obrony terytorialnej także na forum publicznym. Warto przypomnieć, że Poczta Polska w 2021 r. wydała obiegowy znaczek pocztowy emisji „Wojska Obrony Terytorialnej” w nakładzie 1 mln egzemplarzy.

Od lipca Poczta Polska wprowadziła też program „Powitanie z bronią”, dedykowany Pocztowcom, którzy chcieliby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się bronią. Uczestniczyć w programie mogą wszyscy zatrudnieni na Spółce – od listonoszy, po przedstawicieli obsługi klienta czy administracji, z wyłączeniem pracowników ochrony oraz tych, którzy już mają pozwolenia na broń, są członkami klubów strzeleckich lub mają doświadczenie strzeleckie.

 

źródło: media.poczta-polska.pl/