Poczta Polska kartką pocztową uhonorowała 600-lecie praw miejskich Latowicza

Poczta Polska kartką pocztową uhonorowała 600-lecie praw miejskich Latowicza

Poczta Polska poprzez swoją okolicznościową emisję kartki pocztowej włączyła się w obchody 600-lecia praw miejskich Latowicza. 5 stycznia br. nowy walor filatelistyczny został uroczyście zaprezentowany w mieście, które obchodzi w tym roku swój okrągły jubileusz.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja dedykowanej z tej okazji kartki okolicznościowej, którą odsłonił Mariusz Dawid, zastępca dyrektora ds. Filatelistyki Poczty Polskiej. Przedstawiciel Spółki odczytał także specjalny list, przygotowany przez wiceprezesa zarządu Wiesława Włodka.

– Wydanie historycznej kartki okolicznościowej jest swoistym hołdem dla całej lokalnej społeczności i również symbolicznym wyrazem podziękowania wszystkim Walczącym i Poległym za ich niezłomność, wierność ideałom oraz walkę z najeźdźcami – podkreślił w liście Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej.

Projektantem kartki jest Jarosław Ochendzan. Autorem zaprezentowanego na walorze zdjęcia jest mieszkaniec Latowicza – Marcin Gajowniczek. Na kartce widnieje kościół parafialny pw. św. Walentego, w którym znajduje się zabytkowy obraz Matki Bożej Łaskawej – Latowickiej.

Murowany zabytek pochodzi z przełomu XIX i XX wieku i stanowi cenną pozostałość neogotyckiego budownictwa sakralnego. Obiekt uznano za wartościowy dla architektury regionalnej ze względu na układ przestrzenny, kształt architektury oraz autora projektu – Józefa Piusa Dziekońskiego, architekta, konserwatora zabytków i prekursora nurtu stylu wiślano-bałtyckiego, uznawanego przejściowo za polski styl narodowy.

Na kartce umieszczono także herb miasta Latowicz ukazujący Baranka Bożego z białą chorągiewką, symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa. W projekcie znajduje się również oficjalne hasło miasta, które promuje obchody uroczystości z okazji przywrócenia praw miejskich: „600 lat temu i teraz… Latowicz naszym miastem”.

 

 

źródło: Biuro Prasowe PP S.A./