Poczta Polska i Poczta Ukrainy zawarły Memorandum o współpracy

Pogłębienie instytucjonalnej współpracy pomiędzy Pocztą Polską i Pocztą Ukrainy w obszarze tradycyjnych usług pocztowych, eksploatacji, innowacji, logistyki oraz w zakresie umacniania istniejących i nawiązywania nowych relacji biznesowych, to główne założenia Memorandum, podpisanego 16 sierpnia br., przez reprezentujących Spółkę prezesa Tomasza Zdzikota oraz wiceprezesa Mateusza Wodejkę i Igora Smelyanskyego, dyrektora generalnego UKRPOSHTY.

Dzięki podpisanemu dokumentowi dotychczasowa współpraca ulegnie skuteczniejszej koordynacji i intensyfikacji. Memorandum zakłada kooperację w kluczowych obszarach działalności Poczty Polskiej i Poczty Ukrainy. Celem pogłębienia dotychczasowej współpracy jest efektywniejsze współdziałanie w obszarze eksploatacji, innowacji, logistyki oraz w zakresie umacniania istniejących i nawiązywania nowych relacji biznesowych z podmiotami operującymi w sektorze e-Commerce. Wspólnie podejmowane działania mają na celu m.in. ułatwienie procesów zakupowych dla obywateli polskich i ukraińskich, a także ugruntowanie wiodącej roli poczt narodowych na swoich macierzystych rynkach.

– Poczta Polska od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę aktywnie wspiera swojego ukraińskiego odpowiednika. Aktualna sytuacja geopolityczna stwarza nowe ramy do współpracy, którą pragniemy pogłębić i lepiej skoordynować. Skorzystają na tym zarówno obie instytucje, czyli narodowi operatorzy pocztowi, ale także nasi Klienci zamieszkujący obie strony granicy – zaznacza Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska i Poczta Ukrainy zadeklarowały chęć wzajemnego wspierania się w zasadniczych kwestiach dotyczących integrowania produktów, rozliczeń międzyoperatorskich oraz koordynowania ich z innymi operatorami w regionach.

– Dzięki Memorandum możliwa stanie się skuteczniejsza komunikacja oraz współpraca w obszarze biznesu pocztowego, jak i na forach kluczowych międzynarodowych organizacji pocztowych. Poczta Polska to niezawodny partner, na którego możemy liczyć. Cieszę się, że nasza owocne współdziałanie będzie nie tylko kontynuowane, ale i rozwijane. Dziękujemy za wszystko, co zrobiła dla nas Poczta Polska, trzymamy kciuki za wzrost wolumenów przesyłek  – zaznacza Igor Smelyansky, dyrektor generalny UKRPOSHTY.

Zarówno Poczta Polska, jak i Poczta Ukrainy zorganizują grupy robocze, w celu wdrażania postanowień Memorandum, co umożliwi skuteczniejsze współdziałanie.

Poczta Polska wspiera Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. W uzgodnieniu z Pocztą Ukrainy, Poczta Polska przejęła m.in. rolę łącznika ukraińskiego operatora w międzynarodowym ruchu pocztowym. Spółka przystąpiła także do rządowego programu pomocy zaatakowanemu sąsiadowi. Operator narodowy, w ramach pomocy mieszkańcom walczącej Ukrainy, dokonał również darowizny siedmiu opancerzonych bankowozów przeznaczonych do przewozu gotówki. Ponadto Poczta Polska oddała do dyspozycji odpowiednich struktur państwowych m.in. swoją bazę noclegową w pocztowych ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych oraz w hotelu pracowniczym, pojazdy do przewozu obywateli Ukrainy z granicy do wskazanego przez sztaby kryzysowe miejsca w Polsce i do transportów na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Poczta zgłosiła także gotowość do zaoferowania uchodźcom miejsc pracy, w tym na wielu stanowiskach, na których nie jest wymagana znajomość języka polskiego. Warto przypomnieć, że w marcu br. Spółka wprowadziła również do obiegu specjalny znaczek pocztowy emisji „Jesteśmy z Wami!”, jako wyraz wsparcia, szacunku i solidarności z walczącą o wolność i niepodległość Ukrainą.

Więcej informacji o wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Spółkę w ramach akcji pomocowej dla Ukrainy można znaleźć na specjalnej stronie:

 

źródło: media.poczta-polska.pl/