Piękno Polski utrwalone na nowej serii znaczków pocztowych

Pałac Branickich w Białymstoku, meczet w Kruszynianach, prawosławny monastyr w Supraślu, zabytkowy kościół w Tykocinie, rezerwat żubrów w Białowieskim Parku Narodowym i malownicza panorama Drohiczyna – to perły Podlasia, uchwycone na zdjęciach, wykorzystanych w najnowszej serii znaczków pocztowych. Od 28 kwietnia br. można je podziwiać na sześciu walorach filatelistycznych nowej emisji „Piękno Polski”.

Znaczki oficjalnie zostały zaprezentowane 6 maja br., w Muzeum Ikon w Supraślu, podczas specjalnego pokazu z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina – inicjatora projektu oraz wiceministra resortu Jana Kanthaka. Pocztę Polską podczas uroczystości reprezentowali prezes Spółki Tomasz Zdzikot oraz wiceprezes Wiesław Włodek. Na prezentacji walorów gościli przedstawiciele regionu: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i Artur Kosicki – marszałek województwa podlaskiego. Na uroczystości pojawił się ponadto marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

– Polska obfituje w miejsca warte odwiedzenia, zarówno pod względem przyrody, architektury, zabytków, czy unikatowych dzieł kultury i sztuki. Jestem przekonany, że emisja znaczków pocztowych „Piękno Polski” przyczyni się do promocji wyjątkowych miejsc zarówno na Podlasiu, jak i w całym naszym kraju – zaznacza Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych.

Podlasie to region wyjątkowy – kusi zarówno przepiękną przyrodą, jak i fascynującą kulturą, w której, jak w tyglu, różne oblicza słowiańskości mieszają się z tradycjami tatarskimi i żydowskimi.

– Inicjatywa utrwalenia na znaczkach pięknych miejsc w Polsce jak najbardziej wpisuje się w misję Poczty, choć, trzeba przyznać, jest niezwykle trudna w realizacji. Liczba niezwykłych zakątków naszego kraju, które zasługują na taką prezentację, jest przecież ogromna. Pierwszy bloczek ze znaczkami serii „Piękno Polski” zdecydowaliśmy się poświęcić Podlasiu. Ten region może poszczycić się zarówno piękną przyrodą i urokliwymi krajobrazami, jak również ciekawą architekturą i perełkami dziedzictwa kulturowego – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Podlasie wyróżnia się niezwykłym środowiskiem przyrodniczym. Rejon ten, uwieczniony na nowej serii znaczków, stanowi prawdziwą enklawę bioróżnorodności. Symbolem jego unikatowości, nie tylko w skali kraju, lecz nawet całego kontynentu, jest m.in. Puszcza Białowieska, będąca jedynym zachowanym w Europie lasem pierwotnym. Całe Podlasie może również poszczycić się pięknymi widokami – Bug i Narew tworzą malownicze meandry, okalane przez spokojne pola, łąki i lasy. Gościnność i otwartość tutejszych mieszkańców znana jest w całej Polsce.

– W 2022 roku Poczta Polska rozpoczęła wydawanie kilku bardzo ciekawych przyrodniczych i krajobrazowych serii znaczków pocztowych. Podlasie, jako pierwszy region geograficzny pokazany w serii, jest najlepszym przykładem różnorodności kultur i tradycji, które składają się na dziedzictwo naszego narodu. Wielowiekowe współistnienie wyznawców różnych religii widoczne jest przede wszystkim w architekturze regionu. Wierzę, że perły Podlasia, które znalazły się na naszych znaczkach, zachęcą Polaków do bliższego poznania historii, piękna przyrody i bogactwa obyczajów tego terenu – mówi wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Walorom, autorstwa Jarosława Ochendzana, o nominale 3,60 zł towarzyszą również 3 koperty FDC, na których można podziwiać podlaskie pejzaże okolic rzeki Bug oraz cerkiew prawosławną w Puchłach.

O znaczkach:

Piękno Polski

autor projektu: Jarosław Ochendzan
liczba znaczków: 6
arkusz: 6 znaczków
wartość: 3,60 zł
nakład: 540 000 szt. każdego znaczka
technika druku: offset
format znaczka : 51 x 39,5 mm
papier fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 28 kwietnia 2022 r.

 

źródło: media.poczta-polska.pl/