PCK uruchomił zbiórkę na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie

Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków finansowych pod hasłem #napomocUkrainie na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.

Wpłaty można dokonać na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.