Oleśnicki Budżet Obywatelski! Każdy mieszkaniec Oleśnicy może zgłosić swój pomysł, który – jeśli wygra w głosowaniu – będzie realizowany w roku 2024

Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań własnych Gminy Miasta Oleśnicy oraz wydatków na realizację zadań, które może ponieść gmina na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgłaszane zadania muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Zadania o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Oleśnicy i pozostających w jej władaniu, za wyjątkiem nieruchomości w trwałym zarządzie i użytkowaniu miejskich jednostek organizacyjnych.

Zadania można zgłaszać wyłącznie poprzez platformę Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego: https://olesnica.budzet-obywatelski.org/

Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkową kosztów jego realizacji, jeśli zgłaszający jest w stanie takiej kalkulacji dokonać.

Z kwoty 650.000 zł zarezerwowanej na Oleśnicki Budżet Obywatelski  300.000 zł przeznacza się na zadania  od 100.000 do 150.000 zł, kwotę  200.000 zł przeznacza się na  zadania  do 100.000 zł a  kwotę  150.000 zł przeznacza się na  zadania  do 60.000 zł.

Koszt jednego zgłaszanego zadania nie może przekroczyć  kwoty 150.000 zł.

Wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach projektu oraz wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie dostępne są na platformie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego: https://olesnica.budzet-obywatelski.org/  oraz w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy.

Informacje w sprawie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego udzielane są przez skarbnika Miasta Oleśnicy - Joannę Jarosiewicz od poniedziałku do piątku, pokój nr 26 w Urzędzie Miasta Oleśnicy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

 

red./

źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

374231

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors