Oleśnicka ciepłownia została elektrociepłownią, czyli nowe instalacje do produkcji ciepła i energii elektrycznej

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy podjęła w ostatnich latach starania mające na celu osiągnięcie lepszych możliwości źródeł wytwarzania ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej w Zakładzie Gospodarki Cieplnej.

4 kwietnia 2024 r., po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, zostały uruchomione dwie instalacje wysokosprawnej kogeneracji gazowej (równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego):
  • jednostka przy ul. Brzozowej 12 o mocy cieplnej 1,209 MW i mocy elektrycznej 0,99 MW
  • dwie jednostki zlokalizowane na terenie Zakładu Gospodarki Cieplnej przy ul. Ciepłej 2 w Oleśnicy, o łącznej mocy cieplnej 2,618 MW i mocy elektrycznej 2,12 MW
Produkcja ciepła z instalacji kogeneracyjnej zmniejszy jego produkcję w kotłach węglowych w istniejącej centralnej ciepłowni poprzez ich wyłączenie w okresach letnich t.j. od maja do września.
Generalnym wykonawcą obu instalacji z silnikami gazowymi renomowanego producenta firmy JENBAHER, była firma FEROX ENERGY SYSTEM Sp. z o.o. z Katowic.
Obie inwestycje zostały sfinansowane dzięki wykorzystaniu środków zewnętrznych (30% -dotacje, 53% - pożyczki z NFOŚiGW) oraz 17% - środków własnych Spółki.
Dzięki tym inwestycjom MGK rozpoczęło wytwarzanie i dostarczanie ciepła do pobliskiej sieci ciepłowniczej z jednoczesną produkcją energii elektrycznej, która zostanie przekazana odpłatnie do sieci energetycznej. Pozyskane w ten sposób środki finansowe zarówno ze sprzedaży energii elektrycznej jak i przyznanych premii kogeneracyjnych, przyczynią się do dalszej modernizacji źródeł ciepła, jak również zmniejszą opłaty związane z emisją CO2.
Zrealizowanie tych dwóch inwestycji pozwoli na wyłączenie w okresie letnim kotłów węglowych i dostarczanie mieszkańcom Oleśnicy ciepła do celów podgrzania ciepłej wody użytkowej, wyłącznie z jednostek wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Tym samym możliwe będzie zmniejszenie emisji CO2, co w ostatnich latach ma bezpośredni, znaczący wpływ na wzrost ceny ciepła dla oleśniczan.
W wyniku użytkowania obu instalacji kogeneracyjnych:
- zmniejszymy emisji gazów cieplarnianych o 17 150 Mg CO2/rok,
- produkcja ciepła wyniesie około 105 100 GJ/rok, tj. ok. 30% rocznej produkcji,
- produkcja energii elektrycznej wyniesie około 25 000 MWh rocznie.

red./
źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

383156

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors