Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja oleśnickim seniorom – Dni Seniora

Dobiegają końca obchody oleśnickich Dni Seniora! Zgodnie z programem i  zapowiedzią w środę (19.10.) odbyła się pierwsza z dwóch zaplanowanych prezentacji oferty Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja. Wczorajsze wystąpienie, przygotowane przez Dyrektor Annę Zasadę oraz Stanisława Króla (specjalistę ds. promocji biblioteki i czytelnictwa), wysłuchali słuchacze oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W prezentacji multimedialnej nie zabrakło historii biblioteki, danych statystycznych i charakterystyki naszych usług - zwłaszcza tych skierowanych do seniorów jak książki z dużą czcionką, akcja „Książka do domu” czy Dyskusyjne Kluby Książki dla seniorów.

Na koniec przedstawiliśmy także krótko informacje o naszej stronie internetowej i nawigacje po jej zakładkach oraz prezentacje video przygotowaną w 2021 z okazji naszego 75-lecia. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i raz jeszcze zapraszamy do czytania z Oleśnicką Biblioteką Publiczną im. Mikołaja Reja.

red./

fot. Andrzej Walendowski/www.utw.olesnica.pl