Oleśnica wspiera przybyłych z Ukrainy

Wiele osób, które w związku z obecną sytuacją na Ukrainie opuściło swój kraj, znalazło schronienie w naszym mieście. Miejski samorząd od samego początku podjął działania, aby czuli się oni bezpiecznie, pod dobrą opieką, a pierwsze potrzeby zostały zaspokojone.

W pierwszych dniach, gdy tylko dotarły do nas sygnały, że osoby uciekające z Ukrainy przyjechały do Oleśnicy i potrzebują schronienia, Burmistrz zwołał pilne posiedzenie Miejskiego Zespołu Kryzysowego. Wówczas zapadły pierwsze ważne decyzje w sprawie wsparcia, jakiego koniecznie należy udzielić tym ludziom. Utworzony został zespół koordynujący wszystkie sprawy związane z pomocą rzeczową, mieszkaniową i medyczną podzielono zadania, wyznaczono zespoły zagadnieniowe. Pracują w nich urzędnicy ratusza oraz kierownicy miejskich jednostek i spółek. Identyfikują wszystkie potrzeby i problemy, analizują bieżącą sytuację i reagują odpowiednimi działaniami.

W pierwszej kolejności dbamy o zakwaterowanie, wyżywienie, odpoczynek, zapewniamy kontakt z pielęgniarkami środowiskowymi i lekarzem. Na terenie miasta przygotowaliśmy miejsca tymczasowego zakwaterowania dla Ukraińców. Udało nam się zorganizować 190 takich miejsc. Aktualnie przebywa w nich 180 osób. Wszystkie te lokalizacje przekazaliśmy do dyspozycji zarządzania kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego. Jego służby kierują do nas grupy uchodźców, my ich rozlokowujemy i przejmujemy nad nimi dalszą opiekę.

łóżka na sali dla uchodźców

łóżka polowe

Każda z przybyłych do nas osób jest rejestrowana. Staramy się spisać również tych, którzy dzięki osobistemu zaangażowaniu oleśniczan zatrzymali się u osób prywatnych. Dzięki temu posiadamy wstępne informacje o ilości uchodźców w mieście, ich oczekiwaniach, możliwościach zawodowych, planach. Na dzisiaj mamy w Oleśnicy 590 osób, które uciekły przed dramatem wojny. Te dane ułatwią nam dalsze wsparcie w zorganizowaniu im dłuższego pobytu w naszym kraju oraz jego zalegalizowanie.

Są tacy, którzy zatrzymali się w Oleśnicy na chwilę i chcą jechać dalej, tacy którzy jeszcze nie wybrali miejsca docelowego, ale i tacy, którzy jak najszybciej chcieliby wrócić do ojczyzny, odbudować ją i zacząć życie od nowa. Dzięki pomocy ze strony mieszkańców i ich wielkiej ofiarności zgromadziliśmy wiele rzeczy potrzebnych w pierwszych momentach pobytu. Ze wsparciem licznego grona wolontariuszy posegregowaliśmy te dary i posiadamy pełną orientację naszych zasobów.

Szybko i sprawnie możemy przekazać je wszystkich, którzy tego potrzebują, zarówno tym mieszkającym w naszych obiektach, jak i u osób prywatnych.

Nadwyżki trafiły do potrzebujących na granicy z Ukrainą. Im wszystkim należy się pomoc w tej nowej, trudnej rzeczywistości. Największego wsparcia potrzebują mamy i ich dzieci oraz osoby starsze.

Bardzo ważne dla nas jest też samopoczucie psychiczne osób, które przeżywają przecież ogromną traumę ucieczki przed wojną, pozostawienia bliskich i porzucenia całego dorobku. Potrzebują fachowego wsparcia psychologicznego, stąd nasza decyzja o utworzeniu Punktu Pomocy Psychologicznej (hala OKR ATOL przy ul. Kochanowskiego 2), w którym można porozmawiać o tym, jak przetrwać ten trudny czas. Pani psycholog pracuje w języku ukraińskim.

Nasze miejskie przychodnie zdrowia są przygotowane na udzielanie wszelkiej, bezpłatnej pomocy lekarskiej. Można też w nich skorzystać ze szczepienia przeciw COVID-19. W ramach współpracy podjętej ze Stowarzyszeniem Służby Ratownicze Oleśnica uchodźcy, w stanach nagłych, mogą otrzymać pomoc medyczną z ich rąk, z transportem do placówek medycznych włącznie. Odnotowujemy dużą liczbę zachorowań, zwłaszcza wśród dzieci, dlatego każde wsparcie jest bardzo cenne.

Pierwsze sygnały o potrzebie podjęcia nauki przez ukraińskie dzieci zainicjowały nasze działania w kierunku zorganizowania im edukacji w oleśnickich szkołach i zapewnienia opieki w przedszkolach. Zebraliśmy pierwsze deklaracje rodziców. Na dzień dzisiejszy mamy 106 dzieci chętnych, by uczęszczać do oleśnickich podstawówek i przedszkoli.

Nie zapominamy o nadawaniu naszym przyjaciołom siły duchowej. Miejskie placówki oświatowe oraz instytucje kultury przygotowały specjalną ofertę dedykowaną uchodźcom. W geście solidarności prowadzą zbiórki, organizują koncerty, zajęcia, warsztaty, kiermasze, które skierowane są na pomoc tym, którzy właśnie do Oleśnicy uciekli przed wojną na Ukrainie.

koncert

W tym trudnym czasie działalność informacyjna Miasta jest ważnym elementem wpierającym adaptację uchodźców w nowej rzeczywistości. Na miejskiej stronie internetowej i FB na bieżąco zamieszczamy ważne i przydatne komunikaty - o tym co zrobić po przyjeździe do Polski, jak skorzystać z opieki medycznej, psychologicznej, znaleźć pracę, otrzymać brakujące rzeczy, na jakich zasadach będzie można wysłać dzieci do szkół i przedszkoli. Wszelkich ważnych informacji, wskazówek i instrukcji należy szukać właśnie tam.

Serdeczne podziękowania należą się naszym przyjaciołom z miasta Immendingen w Niemczech, a zwłaszcza Stowarzyszeniu pomocy dla kobiet ,, Frauen in Not e. V. ,,. Zasilili miejskie magazyny z darami o brakujące nam rzeczy. Najpiękniejszym jednak gestem jest to, że zorganizowali uchodźcom z Oleśnicy mieszkania w Busdorf oraz wszelką opiekę dla 3 rodzin.

samochody z darami

 

źródło: UM Oleśnicy/