Oleśnica realizuje program ekologiczny pn. „Kompostujesz – zyskujesz”

Samorząd gminny wspólnie z ZZO Olszowa rozpoczyna program ekologiczny „Kompostujesz - zyskujesz!”. W ramach pilotażu magistrat rozda 1039 kompostowników.

Program „Kompostujesz - zyskujesz” skierowany jest do właścicieli domków jednorodzinnych znajdujących się na terenie miasta, którzy:

  • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    - mają możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu
    - nie posiadają względem Miasta Oleśnicy na dzień złożenia wniosku, zaległości z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków i zaległości o charakterze cywilno-prawny.

O przyznaniu kompostowników decydować będzie kolejność złożonych wniosków, rozpatrywanych na bieżąco, do momentu wyczerpania puli posiadanych przez Gminę kompostowników. Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie, telefonicznie, mailowo lub osobiście o terminie podpisania umowy użyczenia kompostownika oraz jego odbioru.

Przydomowy kompostownik należy wykorzystywać w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika.


 

red./

źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

374214

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors