Oleśnica przystępuje do programu “Ciepłe Mieszkanie”!

Miasto Oleśnica dokłada wszelkich starań, aby działać w kwestiach poprawy powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów i gazów cieplarnianych  poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej tym razem w mieszkaniach budynków wielorodzinnych, dlatego dołączyło do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Ciepłe Mieszkanie".

Jest on skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej. Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje WFOŚiGW. Ta z kolei przeprowadzi nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, czyli właścicieli mieszkań. A następnie po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków, zawrze z nimi umowy.

Gmina Miasto Oleśnica podjęła już pierwsze działania, aby otrzymać dofinansowanie dla swoich mieszkańców. Złożyła do WFOŚiGW wniosek o przyznanie środków na ten cel. Czekamy na jego rozpatrzenie. Wnioskowana przez gminę kwota to 2 137 500 zł.

Dla beneficjentów końcowych, czyli dla kogo?

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Wysokość dofinansowania wyniesie w takim przypadku: do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
• 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Wysokość dofinansowania wyniesie w takim przypadku: do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 1260 w gospodarstwie jednoosobowym

Wysokość dofinansowania wyniesie w takim przypadku: do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Szczegóły programu i warunki przystąpienia można znaleźć na dedykowanej stronie: Ciepłe Mieszkanie.

 

 

źródło: UM Oleśnicy/