Od najbliższej niedzieli ważna zmiana organizacji ruchu związana z modernizacją ulicy Dobroszyckiej w Oleśnicy

Modernizacja ulicy Dobroszyckiej w Oleśnicy wchodzi w kolejny, kluczowy etap, a mianowicie przebudowę skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. W tym miejscu powstanie rondo. Takie rozwiązanie było od dawna wyczekiwane, gdyż znacznie udrożni ruch pojazdów oraz poprawi bezpieczeństwo. Kolizyjność tego skrzyżowania zostanie zminimalizowana.

Aby zrealizować te prace konieczne jest całkowite zamknięcie obszaru skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego i ulicy Dobroszyckiej, z obu stron, również tej części od strony ulicy Wrocławskiej. Natomiast otwarty dla ruchu w obu kierunkach zostanie wyremontowany już częściowo odcinek Dobroszyckiej - od węzła S-8 Oleśnica Zachód do ulicy Północnej. Z tej trasy będą mogły korzystać samochody osobowe i dostawcze oraz ciężarowe w ramach ruchu lokalnego. Dojazd pojazdów ciężarowych do przyległych firm będzie możliwy. Zasadniczy ruch ciężarowy zostanie jednak poprowadzony objazdem - od strony Smardzowa przez węzeł S-8 Oleśnica Zachód, natomiast od strony Spalic przez węzeł Oleśnica Północ.

Opisane zmiany zostaną wprowadzone w nocy z soboty na niedzielę (26/27 lutego br.) Z informacji uzyskanych od wykonawcy prac firmy Eurovia Polska S.A. wynika, że budowa ronda i związane z tym zamknięcie dróg w tym obszarze potrwa około 4 miesiące.

Musimy wspólnie przetrwać te utrudnienia i uzbroić się w cierpliwość. Prac budowlanych na nowym rondzie nie da się wykonać bez całkowitego wyłączenia ruchu na ulicy Wojska Polskiego i częściowo na drogach przyległych.

Przypomnijmy - Dobroszycka to droga wojewódzka i gospodarzem odbywającej się na niej inwestycji jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we
Wrocławiu. Z uwagi jednak na istotne znaczenie komunikacyjne tej drogi dla miasta oraz konieczność poprawienia jej stanu technicznego i bezpieczeństwa - Gmina Miasto Oleśnica bardzo zabiegała o realizację tego zadania i udzieliła dofinansowania w wysokości 2,1 mln złotych, nie licząc środków unijnych z ZIT pozyskanych przez Miasto na ten cel - informują samorządowcy.

 

red.

źródło: UM Oleśnica/