Obrady wracają do I LO w Oleśnicy

Starostwo Powiatowe, że XXXV sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się 20 stycznia (czwartek) o godz. 16.00. W związku z obostrzeniami epidemicznymi i z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, miejscem obrad znów będzie sala gimnastyczna I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Porządek przewiduje podjęcie sześciu uchwał.

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji z dnia 20 grudnia 2021 r.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022 – 2031 i jej przegłosowanie
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r. i jej przegłosowanie
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2022 i jej przegłosowanie
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2022 i jej przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego z działalności za rok 2021 i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2022 i jej przegłosowanie
13. Interpelacje i zapytania radnych
14. Wnioski i oświadczenia
15. Komunikaty
16. Zamknięcie sesji

 

red.