Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się dziś w Starostwie. Obradom z udziałem kierowników powiatowych inspekcji, służb i straży przewodniczył starosta Sławomir Kapica, któremu towarzyszył wicestarosta Stanisław Stępień. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących zagadnień, w tym sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy po eksplozji w Przewodowie koło Hrubieszowa.