Obóz sportowo-rehabilitacyjny i mityng w biegach narciarskich

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje, że  wpłynęła do niego oferta Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska- Dolnośląskie. Oferta została złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert pn. „Zimowy Obóz Sportowo-Rehabilitacyjny z XX Międzypowiatowym Mityngiem w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba-Jakuszyce 2023”

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, że 10 stycznia 2023 r. wpłynęła oferta Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska - Dolnośląskie o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. ,, Zimowy Obóz Sportowo-Rehabilitacyjny z XX Międzypowiatowym Mityngiem w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba-Jakuszyce 2023”, w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert, wynikającego z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2022, poz. 1327 ze zm.).

Uznając celowość realizacji powyższego zadania, zgodnie z art. 19 a w/w ustawy, Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  w Biuletynie Informacji Publicznej
  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10,
56-400 Oleśnica,
e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl

Materiały: LINK DO OFERTY

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

313012

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors