Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla oleśnickiej komendy Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz samorządy powiatowy, oleśnicki i sycowski złożyły się na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który wczoraj trafił do komendy w Oleśnicy.

Docelowo z samochodu będą korzystać strażacy z Sycowa. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował ponad 1,2 mln zł. Jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5 tys. litrów, 500 litrów środka pianotwórczego, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, automatyczną skrzynię biegów, a także wyciągarkę linową oraz maszt oświetleniowy.

Po przeprowadzeniu niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi oraz zrealizowaniu jazd testowych, samochód został wprowadzony do podziału bojowego w JRG PSP w Sycowie – informuje oleśnicka komenda. – Dotychczas użytkowany samochód GCBA 4/30 Mercedes zostanie przesunięty do jednej z jednostek OSP powiatu oleśnickiego wzmacniając tym samym zabezpieczenie operacyjne powiatu oleśnickiego.

 

red./

źródło: OI/