Nowy oddział żłobka gminnego zostanie otwarty już wkrótce

Właśnie zakończyły się prace polegające na dostosowywaniu pomieszczeń do prowadzenia trzeciego oddziału żłobka gminnego w budynku przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy.

W niedalekiej przyszłości nastąpi doposażenie pomieszczeń (zgodnie z planem ma być to pierwszy kwartał przyszłego roku). Planowany nabór do trzeciego oddziału przedszkolno- żłobkowego dla dzieci do lat 3 obejmie możliwość przyjęcia  25 osób.

Wykonawcą prac była firma AG-BUD Krystian Korus z Ligoty Polskiej. Gmina uzyskała dofinansowanie na to zadanie w ramach programu pod nazwą „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021”. Kwota dofinansowania wyniosła 483 180,80 zł.

red.