Nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. Co się zmieni od 1 stycznia?

Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy informuje, że od 1 stycznia wprowadzone zostanę nowe regulacje dotyczące rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.


Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
1️⃣ nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2️⃣ dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
3️⃣ sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku, termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nabycia pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.


Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w wymaganym ustawowo terminie:

► ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.

► ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000 zł


Na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP nadal spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty w terminie 30 dni:
- o zbyciu pojazdu
- o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia) podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji i można je:
- złożyć w biurze podawczym lub przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ul. Juliusza Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica
- lub z pośrednictwem platformy https://obywatel.gov.pl/

 

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

385964
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors