Nowe drogi w gminie Oleśnica w 2022 roku

Urząd Gminy Oleśnica informuje o kolejnych inwestycjach przewidzianych w przyszłym roku, na które czekają kierowcy. Poniżej zamieszczamy komunikat Urzędu Gminy Oleśnica:

1.  Remont drogi gminnej w miejscowości Poniatowice (dz. nr 532, 535, 519/2 AM 2):

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną, wzdłuż drogi występują obustronne ziemne pobocza, a jej szerokość wynosi 4 m. Stan techniczny nawierzchni drogi jest zły, widać liczne ubytki, zapadnięcia i nierówności. Droga ta stanowi dojazd do zabudowań mieszkalnych i pól uprawnych. Pobocza występujące po obu stronach drogi są rozjeżdżone i nieutwardzone, co powoduje częściowe tamowanie odpływającej wody z jezdni i jej podmakanie. W ramach remontu zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości 4 m i długości ok. 213,30 m. Na całej długości projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe o szerokości 0,75 m. Wykonawcą jest „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A., a koszt to 307 965,78 zł.
2. Remont drogi gminnej w miejscowości Nieciszów (dz. nr 307 428, 293 AM 2):
Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną, wzdłuż drogi występują obustronne ziemne pobocza, a jej szerokość wynosi około 3,5 m. Przeznaczenie i stan drogi są identyczne jak w przypadku wyżej opisanej drogi w Poniatowicach. W ramach remontu drogi gminnej zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości 3,5 m i długości ok. 337 m. Na całej długości projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe o szerokości 0,75 m. Wykonawcą jest „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A., a koszt wynosi 544 019,15 zł.
źródło: UG Oleśnica