Nowe ambulanse sanitarne dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

Dziś, 3 kwietnia odbyła się konferencja prasowa Wojewody Dolnośląskiego, podczas której poinformowano o dwóch nowych ambulansach typu C dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, a także o kolejnych dwóch karetkach, które już w czerwcu odnowią flotę pojazdów sanitarnych PR Wrocław. W konferencji uczestniczyli również Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski oraz Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu lek. Med. Zbigniew Mlądzki.

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu przeprowadziło dwa postępowania o zamówienie publiczne.

Zakup ambulansów w ramach pierwszego postępowania został w całości dofinansowany ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 (wartość dofinansowania: 1 072 494,18 zł całkowita wartość zadania: 1 072 494,18 zł). Zamówienie zostało zrealizowane w ramach podpisanej z Wojewodą Dolnośląskim.

Zakupione ambulanse sanitarne typu C będą wykorzystywane w bieżącej działalności jednostki, tj. w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia - w obszarze działania Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Dolnośląskiego.

Ambulanse sanitarne zostaną podstawione w miejsce eksploatowanych środków transportu sanitarnego, stacjonujących w Gniechowicach oraz Środzie Śląskiej, których przebiegi przekraczają 350 tys., co odnowi flotę pojazdów sanitarnych  Pogotowia i pozwoli na utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa udzielania w warunkach przedszpitalnych świadczeń zdrowotnych przez zespoły ratownictwa medycznego.

W wyniku drugiego postępowania pn. „Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem” Pogotowie dokonało zakupu ambulansów sanitarnych typu C marki Mercedes Benz SPRINTER 906BB50/WAS-2, rok produkcji 2022 r. wraz z noszami i transportem, które zgodnie z umową, zostaną dostarczone do jednostki najpóźniej w dniu 15.06.2023 r. W ramach przedmiotowego postępowania zakupione zostało również dodatkowe wyposażenie do ambulansów tj. defibrylator z ładowarką, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, respirator, pompa infuzyjna krzesełko kardiologiczne wraz ze schodołazem.

Zakup ambulansów został dofinansowany ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 (wartość dofinansowania: 1 308 000,00 zł całkowita wartość zadania: 1 681 040,52 zł). Zakupione ambulanse sanitarne typu C będą wykorzystywane w bieżącej działalności jednostki, tj. w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia - w obszarze działania Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu - zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Dolnośląskiego.

 

red./

źródło: DUW/

Horoskop

licznik odwiedzin

313008

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors