Nowa taryfa dla energii cieplnej od 1 marca

Średnia cena energii cieplnej dla wszystkich oleśnickich grup taryfowych wzrośnie o 11,33%. Ten wzrost jest spowodowany czynnikami całkowicie niezależnymi od MGK, albowiem podyktowany jest zwyżką średniej ceny prawa do emisji CO2 (o 53%), miału węglowego(o 182%) oraz energii elektrycznej (o ponad 220%)

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Oleśnicy. URE ustalił, że Spółka MGK opracowała taryfę zgodnie obowiązującymi przepisami, a ceny i stawki opłat zostały ustalone w sposób racjonalny, stosownie do ponoszonych kosztów działalności. Nowa taryfa została zatwierdzona na okres 12 miesięcy i wejdzie w życie od dnia 1 marca.

Średni wzrost cen zatwierdzony przez URE nie dotknie jednak w najbliższym czasie odbiorców, takich jak gospodarstwa domowe i podmioty wrażliwe (np. szkoły, przedszkola, placówki ochrony zdrowia). Są one bowiem objęte tarczą inflacyjną. Cena ciepła dla tych odbiorców wzrośnie niewiele - od 3% do 4%.

Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia br. Minister Finansów przywrócił VAT na energię i
ciepło do 23%, z dotychczasowej stawki 5%, co spowoduje, że rachunki za ciepło będą wyższe o 18%. Jest to niezależne od Spółki.

MGK stale pracuje nad projektami, które przyczynią się do ograniczenia kosztów wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej. Koncentrują się one na zmniejszeniu spalania węgla, a tym
samym ograniczenia zakupu certyfikatów emisji CO2. Spółka posiada trzy zaawansowane projekty, w których węgiel będzie zastępowany przez gaz i biomasę.

Dbałość o bezpieczeństwo energetyczne instytucjonalnych odbiorców ciepła, a przede wszystkim mieszkańców Oleśnicy w gospodarstwach domowych, jest priorytetem, realizowanym w bardzo trudnych realiach.

źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

313188

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors