Nawet 25 tysięcy złotych na refundację wyposażenia stanowiska pracy od PUP

Nawet 25 tysięcy złotych będą mogły otrzymać firmy na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłosił nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy. Wsparcie może zostać przeznaczone na trzynaście osób. Wnioski będą przyjmowane od 1 do 14 lutego. Pojedyncza refundacja wynosi do 25 tysięcy złotych.

- Złożone wnioski będą podlegały ocenie Komisji ds. Instrumentów Rynku Pracy, powołanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, wg ogólnych zasad postępowania administracyjnego. Realizowane będą te wnioski, które uzyskają największą akceptację Komisji - jak informuje w komunikacie PUP w Oleśnicy.

 

red.