MGK Oleśnica testuje nową technologię odbioru odpadów

W połowie stycznia 2022 r. w Oleśnicy pojawią się innowacyjne pojemniki na odpady, opróżniane przez pojazd ze zautomatyzowanym wysięgnikiem.  Dzięki temu odbiór odpadów może być szybszy i bardziej ekonomiczny. Realizacja projektu jest możliwa dzięki współpracy MGK Oleśnica ze spółką HEWEA, która przygotowała technologię dofinansowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

"Oleśnica bierze udział w programie pilotażowym, podczas którego testowany będzie nowy system odbioru odpadów PRESKO. Pojemniki PRESKO opatrzone czytelnymi etykietami ułatwiającymi sortowanie odpadów zostaną ustawione w 12 lokalizacjach na terenie Oleśnicy. Mieszkańcy będą z nich korzystać, bezpłatnie tj. w ramach obecnej opłaty w okresie od 17 stycznia 2022 r. do 9 kwietnia 2022 r. Osłony śmietnikowe zostaną w tym czasie wyłączone z użytkowania.

System PRESKO wyróżnia się bardzo krótkim czasem opróżniania pojemników (tylko 90 sekund). Jest też tańszy w eksploatacji - pracę, którą obecnie wykonuje 2-3 osobowa załoga śmieciarki, wykona jeden kierowca, bez wysiadania z auta, korzystając z automatycznego wysięgnika. Dodatkowo czujniki rejestrujące napełnienie pojemników wraz z modułem planowania trasy wpływają na oszczędność paliwa, pozwalając planować bardziej efektywne przejazdy.

Innowacyjność systemu zapewniła mu dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Testy systemu PRESKO, zaproponowano oleśnickiej spółce MGK, która wyraziła zainteresowanie udziałem w projekcie pilotażowym.

Marcin Saluk, dyrektor Działu Techniki Komunalnej w HEWEA tłumaczy:

Zdecydowaliśmy się na współpracę z MGK Oleśnica, ze względu na fakt, że Oleśnica jest miastem, które w branży komunalnej jest doceniane na poziomie krajowym, jeśli chodzi o poziomy odzysku surowców, elastyczne i otwarte na nowe trendy. MGK Oleśnica stale,  aktywnie poszukuje nowości technologicznych, pozwalających na optymalizację kosztów odbioru odpadów, o które przecież chodzi w tym projekcie.

MGK informuje:

Musimy się rozwijać jako miasto. Program pilotażowy systemu PRESKO daje mieszkańcom Oleśnicy możliwość skorzystania z rozwiązań, które mogą przynieść poprawę jakości życia, a także sprawdzić, czy system rzeczywiście wiąże się z możliwością poprawy ekonomii odbioru odpadów.

Poniżej przedstawiamy listę lokalizacji objętych pilotażem:

 1. ul. 11 Listopada 18-19 (SM Zacisze)
 2. ul. Daszyńskiego 7C (SM Zacisze)
 3. ul. Klonowa 12 (SM Zacisze)
 4. ul. Sucharskiego 4 (SM Zacisze)
 5. ul. Sucharskiego 6-8 (SM Zacisze)
 6. ul. Sucharskiego 10 (SM Zacisze)
 7. ul. Kopernika 1,9 (SM Zacisze)
 8. ul. Wojska Polskiego 16 (SM Zacisze)
 9. ul. Wojska Polskiego 16H (SM Zacisze)
 10. ul. Wojska Polskiego 17 (SM Zacisze)
 11. ul. Paderewskiego 3-5-7 (PROCON)
 12. ul. Lotnicza 15 (PROCON)

W w/w lokalizacjach mieszkańcy otrzymają ulotki informujące o pilotażu oraz zostaną umieszczone plakaty informacyjne.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z pilotażem, prosimy o kontakt z Zakładem Oczyszczania Miasta MGK Oleśnica, tel. 71 396 71 39" - informuje MGK.

 

red.