MGK Oleśnica obniżyło średnią cenę łączną wody i ścieków i jednocześnie inwestuje w nowe sieci

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że od czerwca 2022 r. została obniżona średnia cena łączna wody i ścieków, wynikająca z zapisów obowiązującej na lata 2021-2024 taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.

Według ostatniej publikacji Rankingu Cen Usług Komunalnych (za 2020 r.) Miasto Oleśnica z łączną ceną wody i ścieków w wysokości 9,02 zł/m3zajęło 2 miejsce w województwie dolnośląskim. W tym rankingu najwyższa cena wody i ścieków wynosiła 16,59 zł/m3.

Od 1 czerwca 2022 r. średnia cena łączna wody i ścieków dla gospodarstw domowych, została obniżona z 9,17 zł/m3 na 9,02 zł/m3.

Jednocześnie MGK Oleśnica intensywnie inwestuje w nowe sieci wod-kan. Zgodnie z kierunkami rozwoju Miasta Oleśnica w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka realizuje zadania inwestycyjne w latach 2021-2024, zawarte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Budżet tego Planu w latach 2021-2024 wynosi łącznie ponad 15,7 mln zł.

W ramach realizacji tego Planu od początku 2021 r. wydano łącznie ponad 4,8 mln zł, na:

1. Sieci wodociągowe w ul. Włoskiej i Niemieckiej z przyłączami wodociągowymi,

2. Sieć wodociągową w ul. Kopernika i Wspólnej,

3. Sieć wodociągową w ul. Wojska Polskiego  (etap I),

4. Sieć kanalizacyjną dn 400 od ul. 11 Listopada do ul. Młynarskiej,

5. Kanalizację sanitarną w ulicach Szmaragdowej, Perłowej i Bursztynowej wraz z nową przepompownią ścieków,

6. Sieć wodociągową w ul. Stawowej (I etap),

7. Kanalizację sanitarną w ulicach Rabarbarowej i Arbuzowej.

Do końca 2022 r. planowane jest zakończenie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Koralowej i Agatowej oraz budową sieci wodociągową w ul. Wojska Polskiego (etap II).

Oprócz inwestycji w nowe sieci w dalszy ciągu MGK dokłada starań (czyszczenie, płukanie sieci), aby oleśnicka woda docierała do mieszkańców w sposób nieprzerwany i była jak najlepszej jakości. Pozostaje nam zachęcić mieszkańców do picia oleśnickiej kranówki, co jest w pełni bezpiecznym i zarazem ekonomicznym rozwiązaniem.

 

źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

337960

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors