Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie i Izba Pamięci dostępne dla zwiedzających!

W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie niedawno dobiegły końca prace wykończeniowe w nowo powstałym Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie oraz poświęconej im Izbie Pamięci. Prochy prezydentów RP na uchodźstwie zostały złożone uroczyście w mauzoleum.

12 listopada w podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbył się ponowny pochówek sprowadzonych z Wielkiej Brytanii szczątków prezydentów: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. Razem z nimi w mauzoleum spoczął również ostatni Prezydent RP na uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski wraz z małżonką. Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie oraz Izba Pamięci zostały udostępnione zwiedzającym.

 

Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie

Sprowadzone do Polski z Cmentarza Lotników Polskich w Newark-on-Trent w Wielkiej Brytanii szczątki Prezydentów RP na uchodźstwie zostały złożone w specjalnych, marmurowych sarkofagach. Obok grobowców Prezydentów Raczkiewicza, Zaleskiego, Ostrowskiego i Kaczorowskiego w Mauzoleum znajdują się również dwa sarkofagi, tzw. cenotafy, symbolicznie upamiętniające prezydentów Edwarda Raczyńskiego, pochowanego w rodzinnym majątku w Rogalinie oraz Kazimierza Sabbata, który spoczywa na cmentarzu Gunnersbury w Londynie.

– Tworząc Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie oddajemy historyczną sprawiedliwość tym, którzy przez lata zabiegali o wolną, suwerenną Rzeczpospolitą, a którzy dzisiaj mogą spocząć na wolnej polskiej ziemi. Jednocześnie wypełniamy ogromną lukę, gdyż do tej pory nie było w Polsce miejsca prezentowania zasług, jakie Prezydenci RP na uchodźstwie odnieśli dla polskiej wolności w latach 1939-1990. W ten sposób oddajemy hołd Prezydentom RP na uchodźstwie i spłacamy dług wobec polskiej emigracji, która przez pół wieku po zakończeniu II wojny światowej trwała niezłomnie na straży niepodległości – mówi Wojciech Labuda, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Ochrony Miejsc Pamięci.

Obok Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie powstała poświęcona im Izba Pamięci, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

– Izba pamięci służy przypomnieniu postaci prezydentów RP na uchodźstwie i czasów, w którym przyszło im działać oraz wyzwań, jakim usiłowali sprostać. Na wystawie stałej znajdują się zdjęcia, artefakty i dokumenty pozyskane od rodzin i instytucji pielęgnujących pamięć o prawowitych władzach Państwa Polskiego. W Izbie zostanie również zaprezentowane tło historyczne oraz mapa ukazująca główne ośrodki polonijne na świecie – wyjaśnia Elżbieta Duda, zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej w IPN.

W gablotach przedstawiających postacie kolejnych Prezydentów RP na uchodźstwie można zobaczyć oryginalne fotografie i dokumenty z okresu pełnienia funkcji głowy państwa, a także z okresu ich wcześniejszej działalności. Wśród prezentowanych artefaktów znajdą się m.in. pamiątki związane z ostatnim Prezydentem II RP Ignacym Mościckim, paszport i legitymacja oficera służby zdrowia z 1944 r. Stanisława Ostrowskiego, pieczęć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Kazimierza Sabbata oraz ryngraf ofiarowany 4 września 2004 r. Ryszardowi Kaczorowskiemu z okazji 85. rocznicy jego urodzin.

Izba Pamięci Prezydentów RP na Uchodźstwie

W Izbie Pamięci szczególne miejsce zajmuje kopia prezydenckiej Chorągwi Rzeczypospolitej, której oryginał powiewał nad Zamkiem Królewskim od 1926 do 1939 roku, a następnie został wywieziony przez Prezydenta Ignacego Mościckiego do Londynu. Na multimedialnym ekranie prezentowany jest materiał filmowy poświęcony wszystkim Prezydentom RP na uchodźstwie.

Projektantem wystawy w Izbie Pamięci jest Jarosław Kłaput, który odpowiadał m.in. za projekty Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach czy ekspozycji głównej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Sprowadzenie do Polski szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie oraz utworzenie Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie i Izby Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej wieńczy 4-letnie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główną zasługą Prezydentów RP na uchodźstwie było zachowanie konstytucyjnej ciągłości władz Rzeczypospolitej Polskiej od września 1939 r., kiedy doszło do agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę, poprzez całą II wojnę światową i powojenną sowiecką okupację, aż do pierwszych, w pełni wolnych wyborów prezydenckich w 1990 r. Zakończeniem misji Prezydentów było uroczyste przekazanie w 1990 r. na Zamku Królewskim w Warszawie insygniów prezydenckich. Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent RP na uchodźstwie, przekazał je Lechowi Wałęsie – pierwszemu polskiemu prezydentowi wybranemu w wyborach powszechnych po II wojnie światowej.

Istnienie polskiego rządu i działalność Prezydentów RP na uchodźstwie dawały Polakom nadzieję, że ich ojczyzna w końcu odzyska wolność po ciężkich latach okupacji i totalitaryzmów. Urząd sprawowali kolejno: Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski.

Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie

Projekt objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Przedsięwzięcie zrealizowano przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Instytutem Pamięci Narodowej, Centrum Opatrzności Bożej, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Biurem Programu „Niepodległa”. Projektowi towarzyszy kampania informacyjno-edukacyjna „Misja: Wolna Polska”.

Aktualności, informacje prasowe i multimedia kampanii „Misja: Wolna Polska” znajdują się na stronie www.misjawolnapolska.pl.

 

red./

źródło: twojahistoria.pl/