Kwalifikacja wojskowa od 22 maja do 23 czerwca

Starostwo informuje, że kwalifikacja wojskowa w roku 2023 na terenie powiatu oleśnickiego odbywać się będzie w okresie od 22 maja do 23 czerwca. 


1. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 56
56-400 Oleśnica

2.Terminy wzywania osób do kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin powiatu:

Syców 22.05 – 26.05
Dziadowa Kłoda 29.05
gm. Oleśnica 30.05 – 01.06
m. Oleśnica 02.06 – 13.06 (9.06 - wolne)
Twardogóra 14.06 – 15.06
Międzybórz 16.06
Dobroszyce 19.06 – 20.06
Bierutów 21.06 – 22.06
Kobiety 23.06

3. Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. obejmuje:
1) mężczyzn urodzonych w 2004 roku
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
3) osoby, które w latach  2021-2022
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o których mowa w art. 64 ust.4 ustawy o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji woskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999 – 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust.7 ustawy o obronie ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

4. Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać  ze sobą:

•    dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
•    posiadaną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji),
•    dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.) obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W powyższym przypadku skreślenie z listy stawiennictwa może nastąpić po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

5. Skąd pozyskać informacje o obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej?
Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymają imienne wezwania od wójta lub burmistrza. O miejscu i terminie prowadzenia jej na danym terenie będą także informowały obwieszczenia wojewody.

Ważna informacja: Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana  do zawiadomienia o tym fakcie organu wzywającego (przedstawiciela miasta lub gminy) do dnia, w którym była obowiązana stawić się
do kwalifikacji, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia do powiatowej komisji lekarskiej przez Policję.

 

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

337962

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors