Kolejne wsparcie pozabudżetowe dla Powiatu

Dwie dotacje na łączną kwotę ponad 420 000 zł pozyskał w ostatnim czasie Powiat Oleśnicki. Środki zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz na cyfryzację Starostwa.


„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych – ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie” to nazwa zadania, na które zostało pozyskane z Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Dotacja wyniosła 100 000 zł, przy środkach własnych w wysokości 74 192,58 zł.

sss


Powiat skutecznie ubiegał się również o unijny grant na „Cyfryzację Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat”, w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Kwota stuprocentowego dofinansowania wyniosła 321 803.68 zł. Pozyskane środki pozwolą na sfinansowanie zakupu monitorów komputerowych, serwerów, przełączników sieci LAN oraz centralnego UPS.

 

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/