Kolejne dofinansowanie dla Miasta na drogi i kanalizację deszczową

Te dobre wiadomości przywiózł do Oleśnicy poseł Paweł Hreniak. Wręczył Burmistrzowi potwierdzenie uzyskania przez Miasto dofinansowania na budowę dróg utwardzonych i kanalizacji deszczowej w ul. Miodowej i części ul. Tęczowej. Kwota tego finansowego wsparcia to 2 mln złotych.

Miasto wnioskowało o finansowe wsparcie tego zamierzenia z trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych - PGR. Udało się. Otrzymamy 2 mln złotych. Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Miodowej i części ul. Tęczowej jest kolejnym etapem dużego projektu rozbudowy sieci dróg gminnych, sukcesywnie realizowanego na terenie miasta od wielu lat. Nowe drogi sprawią, że komunikacja wewnętrzna na osiedlu i wyjazd do centrum miasta staną się łatwiejsze. Powstaną dwa nowe skrzyżowania ulic osiedlowych z ulicą Południową umożliwiające alternatywny, poza ul. Słonecznikową, wjazd na osiedle.

Planowany zakres prac:

  • drogi o nawierzchni asfaltowej
  • zjazdy do przyległych nieruchomości z kostki betonowej
  • oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie rowu na ul. Południowej oraz wykonanie dwóch przepustów
  • wykonanie nowej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego ul. Miodowej i ul. Tęczowej

 

źródło: UM Oleśnicy/