Kolejna sesja Rady Powiatu zaplanowana na 26 października

Informujemy, że 56. sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się 26 października (czwartek) o godz. 16.00  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołów: LIV sesji z dnia 21 września 2023 r. oraz LV sesji z 28 września 2023 r.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach
7. Informacja z działalności Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy w roku 2022 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Urszula Kozioł
8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnicy w roku 2022 – Powiatowy Lekarz Weterynarii Henryk Bajcar
9. Informacja z działalności w roku 2022 r. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Krzysztof Prusiewicz.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2023-2031 i jej przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2023 r. i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego na 2023 r. Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i jej przegłosowanie
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2023 i jej przegłosowanie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/322/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu oleśnickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zmienioną uchwałą Nr XLIV/330/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 listopada 2022 r. oraz zmienioną uchwałą Nr XLIV/371/2023 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 maja 2023 r. i jej przegłosowanie
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych VI kadencji Rady Powiatu Oleśnickiego
16. Sprawozdanie Starosty Oleśnickiego z analizy oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia
17. Interpelacje i zapytania radnych
18. Wnioski i oświadczenia
19. Komunikaty
20. Zamknięcie sesji

 

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

386013
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors