Kolejna sesja Rady Powiatu w czwartek, 23 marca

Starosta Oleśnicki informuje, że XLVIII sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się 23 marca, o godz. 16.00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołów: XLVI sesji z dnia 19 stycznia 2023 r. i XLVII sesji z 9 lutego 2023 r.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach
7. Przedstawienie informacji z działalności w roku 2022:
a) Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy Roberta Fronia
b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy Andrzeja Fischera
8. Informacja Prokuratora Rejonowego w Oleśnicy na temat stanu przestępczości i jej zwalczania w powiecie oleśnickim
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2023 - 2031 i jej przegłosowanie
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2023 r. i jej przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/20/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Oleśnickiego w Oleśnicy - Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy i jej przegłosowanie
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dobroszyce prowadzenia zadań publicznych związanych z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi i jej przegłosowanie
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dziadowa Kłoda prowadzenia zadań publicznych związanych z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi i jej przegłosowanie
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Międzybórz prowadzenia zadań publicznych związanych z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi i jej przegłosowanie
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleśnickim na lata 2023 - 2026 i jej przegłosowanie
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2023 i jej przegłosowanie
18. Interpelacje i zapytania radnych
19. Wnioski i oświadczenia
20. Komunikaty
21. Zamknięcie sesji

 

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

374219

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors