Kierowcy i zarządcy nieruchomości mogą za to słono zapłacić w zimie!

ZIMĄ PAMIĘTAJMY O ODŚNIEŻENIU SAMOCHODU PRZED WYJAZDEM, ORAZ O OBOWIĄZKU USUWANIA ŚNIEGU Z CHODNIKÓW I Z DACHÓW BUDYNKÓW - informuje Policja.

Każdy kierowca jest zobowiązany do odśnieżenia samochodu przed wyjazdem, ponieważ zalegający na szybach, na masce i na dachu pojazdu śnieg stanowi wyjątkowe niebezpieczeństwo dla samego kierującego oraz dla dla innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze zwracają też uwagę właścicielom oraz administratorom budynków, szczególnie tych wielkopowierzchniowych, o obowiązku usuwania śniegu z dachów oraz sopli lodu.

W związku z utrzymującymi się opadami śniegu, na dachach domów, supermarketów oraz hal produkcyjnych zalega gruba warstwa białego puchu. Nieodśnieżone dachy budynków stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz obiektu, jak również w jego najbliższym otoczeniu.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, musi liczyć się z konsekwencjami, łącznie z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu. Zgodnie z art. 91a. Prawa Budowlanego, kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Policjanci przypominają również o obowiązku:

-  odśnieżania chodnika i utrzymania czystości i porządku w rejonie nieruchomości

Zgodnie z art. 117 kodeku wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.

-  odśnieżania samochodu

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowanie, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Pamiętajmy, że zaśnieżone, czy zaszronione szyby znacznie ograniczają widoczność, uniemożliwiając w ten sposób realną ocenę sytuacji na drodze, a zalegający na dachu śnieg w każdej chwili może zsunąć się nam na przednią szybę. Chodzi nie tylko o to, żebyśmy sami widzieli, ale abyśmy byli widoczni i nie prószyli śniegiem na innych. Przy oczyszczaniu samochodu nie zapominajmy także o tablicy rejestracyjnej i lusterkach. Również klosze przednich i tylnych świateł powinny być czyste. Kto nie dopełni tego obowiązku może zostać ukarany przez policjantów mandatem w wysokości od 20 do 3000 złotych.

 

red./

źródło: policja.gov.pl/

Horoskop

licznik odwiedzin

374191

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors