Kandydacie do szkoły średniej, zapamiętaj datę 20 czerwca!

WAŻNA DATA !!!

20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
Kandydacie, co musisz zrobić w naborze do 20 czerwca !!!

Do najbliższego poniedziałku tj. 20 czerwca musisz :
  1. Samodzielnie założyć konto na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl   (zakładka : Zgłoś kandydaturę) gdzie otrzymasz login i hasło

 

  1. Po zalogowaniu elektronicznie wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

Wniosek możesz:

  1. Wysłać elektronicznie podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna profilem zaufanym lub
  2. Wydrukować go i po podpisaniu przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna przynieść do szkoły pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Jeśli tego nie zrobisz, nie bierzesz udziału w rekrutacji zasadniczej do szkół ponadpodstawowych