Jak usunąć gruz i pozostałości po pracach remontowych?

Sprzątamy po budowie i remoncie. Gruz czysty, zmieszany, odpady pobudowlane i poremontowe, gabaryty. Warto jednak wcześniej zaplanować, w jaki sposób je usuniemy. Co zatem zrobić z gruzem i resztą śmieci, które zostaną po remoncie?

Jak segregować odpady powstające podczas budowy lub remontu domu. Jak przygotować je do wywozu i utylizacji. Wyjaśniamy, co zrobić z gruzem czystym i zmieszanym. Jak utylizować duże gabaryty.

Obecnie obowiązuje segregacja odpadów, tak żeby jak najwięcej można było poddać utylizacji i przeznaczyć do ponownego wykorzystania. Odpadów pobudowlanych i poremontowych nie można włożyć do pojemników na odpady segregowane. Ich wywóz do utylizacji leży po stronie inwestora.

Odpady tego rodzaju i gruz również należy posortować. Segregacja jest tańsza niż wywiezienie wszystkiego jak leci. Wymaga jednak zdobycia wiedzy, jak podzielić na grupy odpady budowlane i poremontowe. Im lepiej posortowane będą odpady, tym mniej zapłacimy za ich wywóz.

Przygotowanie miejsca na odpady i gruz

Warto wcześniej przemyśleć, jak zorganizować odbiór odpadów. Najpierw należy wyznaczyć miejsce, obok którego będziemy zbierać śmieci, a potem obok postawimy kontener lub big bag. Do tego miejsca musi być łatwy dojazd. Dobrze jest zawczasu zapoznać się z zasadami segregacji różnego typu odpadów budowlanych, gruzu, żeby później szybko załadować je do odpowiednich pojemników. Na przykład gruz w większych bryłach, połamane bloczki murowe lub stosy dachówek, mogą być w jednym miejscu. Przy nim w workach można zbierać drobny gruz i inne odpadki betonowe o mniejszych wymiarach. Wiadra po tynkach i farbach można składować w innym miejscu. Obok można ustawić resztki blachy z dachu, deski, płyty styropianu.

Wywóz gruzu w kontenerach lub workach

Odpady budowlane można gromadzić w kontenerach lub workach o różnej pojemności. Dobrze jest móc ocenić, ile przestrzeni zajmą odpady w kontenerze, więc gromadzenie ich w formie posegregowanej ma sens. Płaci się za podstawienie i wywóz pojemnika bez względu na to, czy będzie pełny.  sprężynowy twardy - 160 x 200

SPRAWDŹ CENĘ
Podstawienie i wywóz zbiornika można zamówić w firmach zajmujących się gospodarką odpadami. Tam można również zamówić dodatkową usługę sprzątania po budowie lub remoncie. Jeśli mamy opracowany precyzyjny harmonogram prac budowlanych, można zawrzeć umowę na podstawianie kontenera lub worków na gruz kilkakrotnie w określonych terminach, np. na zakończenie kolejnych etapów budowy.

Gruz czysty to połamane, pokruszone, rozdrobnione fragmenty materiałów murowych, np. cegieł, pustaków, bloczków betonu komórkowego, a także betonu, tynków, wylewek betonowych. Gruz czysty może mieć postać niedużych fragmentów muru, np. grup cegieł zespolonych zaprawą, ale bez dodatku innych materiałów. Nie może w nim tkwić np. fragment rur kanalizacyjnych lub przewodów elektrycznych. Gruz czysty może być posegregowany na gruz ceglany (ceramiczny) lub gruz betonowy.

Gruz czysty to:

 • cegły i inne elementy murowe,
 • elementy betonowe,
 • pokruszone tynki, wylewki.

W czystym gruzie NIE mogą się znaleźć:

 • płyty kartonowo-gipsowe
 • płyty styropianowe i inne materiały izolacyjne,
 • puszki i wiadra po farbach,
 • chemikalia,
 • aerozole,
 • oleje,
 • ciecze,
 • baterie,
 • złom metalowy,
 • drewno, papier, szkło
 • tworzywa sztuczne, w tym folia i styropian,
 • odpady komunalne i ubrania,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • papa,
 • wełna mineralna,
 • azbest,
 • eternit.

Gruz zmieszany

To gruz budowlany z niewielką ilością innych odpadów po budowie lub remoncie.

Gruz zmieszany może obejmować:

 • zmieszany gruz betonowy z ceglanym,
 • ceramikę (glazura, terakota, kafle piecowe) w niedużej ilości,
 • dachówki,
 • odpady tynku,
 • elementy murowe (bloczki, pustaki).

W gruzie zmieszanym mogą się znajdować też inne materiały, ale w niewielkiej ilości (do 5% łącznie). Są to:

 • profile metalowe,
 • złom,
 • tworzywa sztuczne,
 • folie budowlane mało zabrudzone,
 • butelki PET,
 • opakowania po chemii budowlanej.

W gruzie zmieszanym NIE mogą się znaleźć:

 • płyty budowlane, izolacyjne,
 • puszki i wiadra po farbach,
 • chemikalia,
 • aerozole,
 • oleje.
 • ciecze,
 • baterie,
 • odpady komunalne,
 • odpady biodegradowalne,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • świetlówki,
 • ziemia,
 • papa,
 • wełna mineralna,
 • azbest,
 • eternit.

Podczas budowy lub remontu domu pozostaje wiele resztek materiałów budowlanych oraz opakowań po nich. Demontujemy wiele elementów, np. stare okna lub drzwi. W czasie prac budowlanych może też dojść do uszkodzeń różnych elementów, które nadają się już tylko do wyrzucenia.

Odpady pobudowlane i poremontowe to:

 • worki po materiałach budowlanych,
 • styropian brudny (styropian z kawałkami tynku),
 • płytki ceramiczne,
 • płyty kartonowo-gipsowe,
 • wiadra po klejach, tynkach i farbach
 • szkło płaskie,
 • siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku, złom,
 • narzędzia budowlane,
 • butelki typu PET i inne tworzywa sztuczne,
 • folia, folia malarska i ogrodowa,
 • drewno,
 • profile metalowe.

Odpady wielkogabarytowe

Podczas remontu domu powstaje także sporo odpadów wielkogabarytowych, które zwykle co kilka miesięcy można wystawić w określone miejsce. Są one odbierane w ramach umowy na wywóz śmieci. Jednak jeśli robimy remont, chcemy po nim szybko posprzątać. Nie zawsze mamy ochotę czekać z wywozem gabarytów, tym bardziej że obecnie wiele samorządów zmniejszyło częstotliwość ich odbioru (ma to związek z pandemią i zmniejszeniem wpływów do kas miejskich lub gminnych). Pozostaje więc tylko zutylizować je we własnym zakresie.

 • meble,
 • drzwi,
 • ramy okienne,
 • wanny, plastikowe kabiny prysznicowe, zlewozmywaki,
 • przedmioty drewniane i plastikowe o dużych wymiarach,
 • wykładziny,
 • materace,
 • panele, deski, rury i inne długie elementy niemieszczące się do standardowych pojemników.
Papa, wełna mineralna, azbest: gdzie to wyrzucić?

Wśród odpadów po budowie lub remoncie są również materiały klasyfikowane jako niebezpieczne, specjalne, takie, których nie można oddać razem z innymi. Są to papa, wełna mineralna, azbest. Nie mogą być one składowane razem innymi odpadami w tym samym pojemniku. Chęć ich oddania należy zgłosić do firmy zajmującej się gospodarką odpadami. Opłaty za wywóz w tym wypadku są wyższe niż przy typowych śmieciach budowlanych lub remontowych. W przypadku azbestu działają lokalne (miejskie, gminne) programy usuwania tego materiału, więc warto skontaktować się z odpowiednim urzędem. Wiele jednostek samorządu zwraca koszt wywozu azbestu i jego utylizacji.

Pamiętaj! Nielegalny wywóz odpadów, zwłaszcza na tereny leśne zagrożony jest karą pieniężną w wysokości 500 zł, 1500 zł czy nawet 5000 zł lub znacznie więcej.

red./

źródło: muratordom.pl/