Izba Lekarska zabrała głos w sprawie aborcji wykonywanej w oleśnickim szpitalu

Na wniosek oleśnickiej ginekolożki, Naczelna Izba Lekarska, wydała opinię na temat aborcji przeprowadzanych w szpitalu w Oleśnicy.

Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej stoi na stanowisku, że niedopuszczalne są jakiekolwiek ataki na lekarzy w sytuacji kiedy wypełnia on swój podstawowy obowiązek, którym jest ratowanie zdrowia i życia pacjentów – zgodnie z informacjami ujętymi w stanowisku.

W niektórych sytuacjach klinicznych dotyczących zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, niezwłoczne zakończenie ciąży jest konieczne, uzasadnione i zgodne z aktualnie obowiązującym prawem i aktualną wiedzą medyczną – informuje prezes NIL Łukasz Jankowski.

red./

źródło: OI/