Inwestycji o takiej skali w historii bierutowskiego domu dziecka jeszcze nie było

Trwa kompleksowa termomodernizacja obiektów Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. Inwestycji o takiej skali w historii domu dziecka jeszcze nie było. Zarówno pod względem finansowym, jak i rozmachu prac, które zostaną wykonane.

Środki z RFIL-u
Na docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę systemu ogrzewania na niskoemisyjne Powiat pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800 000 zł.

Przyłącze gazowe już jest
W ramach tej inwestycji Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bierutowie przyłączone zostały do sieci gazowej. Gazociąg średniego ciśnienia poprowadzono do dwóch budynków: CAOPO-W przy ul. 1 Maja 8c oraz Placówki nr 3 (dawnego Pogotowia Opiekuńczego) przy ul.1 Maja 9g. Realizacja tego projektu znacząco przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, co pozytywnie wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz ogólnego stanu środowiska naturalnego.

Co obecnie?
Ze stanem zaawansowania prowadzonych prac zapoznał się dziś wicestarosta Stanisław Stępień, który wraz z pracownikami CAOPO-W na miejscu podziwiał efekty remontu elewacji wspomnianego budynku przy ul. 1 maja 9g. – Prace polegają na ociepleniu obiektu i poprawie jego wyglądu estetycznego. Zakończenie robót planowane jest na połowę września. Koszt wyniesie 527 000 zł – wicestarostę poinformował Paweł Wolko, dyrektor CAOPO-W w Bierutowie.

Po przetargach
Ogłoszone zostały przetargi na przebudowę kotłowni z węglowej na gazową. W budynku przy dawnym Pogotowiu Opiekuńczym rozstrzygniecie nastąpi 16 sierpnia, natomiast w budynku przy ul. 1 Maja 8c, czyli w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i 4, termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec września. Koszt to około 197 000 zł.  Kolejny rozstrzygnięty przetarg dotyczy wymiany stolarki okiennej. Ze względu na nietypowy kształt i wymiary okien, termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 31 października 2022 r. Całkowity koszt wymiany wynosi około 176 000 zł.

 

red.

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/