Inwestycja warta 20 mln złotych w Powiatowym Zespole Szpitali.

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy informuje o planowanej  modernizacji architektonicznej, która ma zostać wykonana za kwotę ponad 80 tysięcy złotych. Dokumentacja projektowa polegająca na rozbudowie i przebudowie szpitala ma zostać opracowana przez firmę  Med. HVAC Jarosława Adamka z Ożarowa Mazowieckiego.

Wicestarosta Stanisław Stępień uważa, że inwestycja związana z pracami budowlanymi i kupnem sprzętu może kosztować do 20 milionów złotych, a jej rozpoczęcie jest zależne od pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego.

- W planach jest nie tylko rozbudowa i budowa oddziału operacyjnego, ale także modernizacja szpitalnych oddziałów, które wymagają unowocześnienia - poinformował Przemysław Magiera, dyrektor PZS. Liczba łóżek ma pozostać bez zmian lub może się nieco zwiększyć.

Ginekologia i chirurgia

Według nowych planów architektonicznych, na działce w systemie modułowym mają powstać dwie nowe kondygnacje. Będzie to konstrukcja stalowa wraz z nowoczesnym wyposażeniem i zintegrowanym systemem rozbudowy, umożliwiającym w przyszłości nadbudowę o dodatkową kondygnację na oddział i poradnie specjalistyczne.

Na parterze miałby się znaleźć oddział ginekologiczny z dziewięcioma salami dwułóżkowymi, ośmioma dwułóżkowymi z jedną łazienką na dwie sale, jedna sala dwułóżkowa z łazienką oraz jedna sala czterołóżkowa dla pacjentek po operacjach. Znajdą się tam również pomieszczenia pomocnicze oraz pracownia endoskopowa.

Z kolei na piętrze znalazłby się blok operacyjny z trzema salami wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz z centralną sterylizatornią.

red.