III edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

342 656 115,19 zł trafi na Dolny Śląsk w ramach trzeciej edycji Funduszu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich. Z pieniędzy tych, w ramach różnych inwestycji skorzysta 165 gmin.

O wsparcie w ramach tego programu mogły się ubiegać powiaty i gminy, na których terenie funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W ramach aktualnej edycji programu w całej Polsce ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację. Samorządy otrzymają dofinansowanie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.

- W niektórych miejscowościach na Dolnym Śląsku, ale w całej Polsce, gdzie kiedyś funkcjonował PGR, w pewnym momencie nastąpiła zapaść cywilizacyjna. Ten program ma za zadanie większe obszary naszego województwa podnieść właśnie z tej zapaści. To pierwsza taka próba na przestrzeni ostatnich 30 lat – powiedział Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Największe dofinansowanie na Dolnym Śląsku w kwocie 5 390 000,00 zł uzyskała inwestycja modernizacji drogi powiatowej nr 1016D od drogi krajowej nr 12 w powiecie głogowskim. W powiecie jaworskim, w gminie Mściwojów przebudowanie zostanie ciąg komunikacyjny dróg powiatowych nr 2176D relacji Jawor-Godziszowa oraz nr 2805D relacji Niedaszów-Zimnik za kwotę 4 900 000,00 zł. Gmina Jerzmanowa, kwotę 4 998 000,00 zł przeznaczy z kolei na budowę i przebudowę infrastruktury kulturalnej. Gmina Świdnica za kwotę pięciu milionów złotych zbuduje kanalizację sanitarną w Mokrzeszowie oraz przebuduje ul. Fabryczną w Pszennie - etap I. W Malczycach powstanie nowy Ośrodek Zdrowia (4 900 000,00 zł), a Gmina Złotoryja wyremontuje drogę powiatową nr 2617D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego m. Ernestynów (4 999 960,00 zł)

Pełna lista dofinansowanych inwestycji tutaj.

- Dla Dolnego Śląska to bardzo dobry program, bo podobnie jak w Warmińsko-Mazurskim oraz na Pomorzu, nasze województwo w dużym stopniu było dotknięte przez PGR-y. To widać, bo często jestem w terenie i niestety są miejscowości, które to piętno ciągle w sobie noszą – dodał Wojewoda Dolnośląski.

Program Inwestycji Strategicznych realizowany jest za pomocą promes inwestycyjnych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

źródło: DUW/