I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego a I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy została podpisana 28 października. Porozumienie jest zwieńczeniem 15 lat współpracy, która łączy szkołę z uczelnią.

Podczas wydarzenia Powiat Oleśnicki reprezentowali radni: przewodniczący Rady Adam Horbacz oraz przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Renata Wojciechowska. Ponadto zaproszenie przyjął burmistrz Oleśnicy Jan Bronś. Przedstawicielami uczelni byli: prof. dr hab. Sławomir Berski - dziekan Wydziału Chemii, prof. dr hab. Maria Korabik – prodziekan ds. nauczania Wydziału Chemii oraz prof. dr hab. Marcin Sobczyk – pracownik naukowy Wydziału Chemii. W uroczystości wzięli również udział: Marzena Helińska - dyrektor I LO, Przemysław Plaskota - zastępca przewodniczącego Rady Rodziców oraz Magdalena Ciura – koordynator współpracy liceum z partnerami naukowymi.

Celem współpracy jest promocja nauk przyrodniczych oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. Dzięki bliskim kontaktom z wydziałem chemii, liceum zyskuje wsparcie przy realizacji projektów, możliwość udziału uczniów w konferencjach naukowych, seminariach, wykładach i prelekcjach organizowanych przez pracowników wydziału.
Inspirującym punktem uroczystości był wykład prof. dr. hab. Marcina Sobczyka „Chemia przyszłości”, skierowany do uczniów klas realizujących na poziomie rozszerzonym chemię, biologię i matematykę.
Uroczystość poprowadzili Julia Rozdolska (kl. 3c) i Franciszek Skiba (kl. 1b). Młodzieżową Radę Miasta Oleśnicy i Samorząd Uczniowski I LO reprezentowali Tamara Kicuła (kl. 4c) i Michał Kiraga (kl. 4c). Za oprawę artystyczną odpowiadał Marek Doskocki (kl. 2a). Wsparcie techniczne zapewnił Tobiasz Kaczała (kl. 3d). Uczniów przygotowała Justyna Krupka.

 

żródło: PO