Dziś rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy przypomina o rozpoczęciu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Szanowni Państwo! Drodzy kandydaci do szkół ponadpodstawowych!

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki na rok szkolny 2023/2024 odbywa się za pomocą elektronicznego systemu Nabór firmy VULCAN

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Uruchomienie systemu (rejestracja kandydatów i składanie wniosków o przyjęcie) rozpocznie się 15 maja 2023 r. i potrwa do 19 czerwca 2023 r.

Terminarz rekrutacji TUTAJ i do pobrania w załączniku poniżej  

System udostępni pełną ofertę edukacyjną wszystkich szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki. Informujemy, że elektroniczny system naboru do szkół ponadpodstawowych Powiatu Oleśnickiego nie obejmuje aktywnego uczestnictwa w nim szkół podstawowych, to znaczy, iż kandydat do szkoły ponadpodstawowej musi samodzielnie założyć konto w systemie, wygenerować login i hasło. Szkoły podstawowe nie przekazują takich danych. Kandydaci do powiatowych szkół rejestrują się w elektronicznym systemie naboru indywidualnie (czyli zakładają indywidualne konto po wejściu na stronę internetową https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Każdy kandydat będzie mógł wskazać maksymalnie trzy szkoły. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów (klas), w których chciałby kontynuować edukację. Pamiętać należy, że najważniejsza jest kolejność wyboru oddziału, gdyż system przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału (klasy), który w podaniu został wskazany na pierwszej pozycji. O  umieszczeniu ucznia w konkretnym oddziale (klasie) decydować będą punkty rekrutacyjne. Jeżeli liczba punktów rekrutacyjnych będzie niewystarczająca, żeby dostać się do oddziału nr 1, system przydzieli kandydata do oddziału wskazanego na miejscu nr 2, itd.

Najważniejsze to odpowiedź na pytaniaczy zależy mi na konkretnej szkole, a niekoniecznie na konkretnej klasie, czy zależy mi na konkretnym rozszerzeniu, czy konkretnym zawodzie, a w której szkole, to już nie ma takiego znaczenia.

 Przykład 1 (najważniejsza jest dla mnie SZKOŁA) WYBIERAM W KOLEJNOŚCI trzy szkoły: 

1 I1 LO Oleśnica politechniczna
2 I LO Oleśnica medyczna
3 I LO Oleśnica prawno-językowa
4 I LO Oleśnica psychologiczno-językowa
5 I LO Oleśnica menedżersko-językowa
6 II LO Oleśnica humanistyczno-psychologiczna
7 II LO Oleśnica humanistyczno-językowa
8 II LO Oleśnica medyczna
9 II LO Oleśnica politechniczna
10 II LO Oleśnica ekonomiczna
11 II LO Oleśnica prawna
12 ZSZ Oleśnica technik informatyk… itd

  Przykład 2 (najważniejsza jest dla mnie KLASA/ZAWÓD) WYBIERAM W KOLEJNOŚCI z trzech szkół: 

1  I LO Oleśnica politechniczna
2 II LO Oleśnica politechniczna
3 II LO Oleśnica ekonomiczna
4 I LO Oleśnica menedżersko-językowa
5. ZSZ Oleśnica technik informatyk
6. ZSZ Oleśnica technik ekonomista

PAMIĘTAJ!!!  Nie wybieraj tylko jednego oddziału w jednej szkole i nic poza tym, bo oddział może z różnych powodów nie powstać i wtedy nie dostaniesz się do żadnej szkoły w pierwszym naborze.  Wtedy czekasz na koniec lipca, aż ruszy rekrutacja uzupełniająca i nie będziesz miał dużej możliwości wyboru szkoły i klasy. Pójdziesz tam, gdzie będą jeszcze wolne miejsca.

O tym, jak poruszać się w systemie rekrutacji można się dowiedzieć na przygotowanym filmie: „Akcja Rekrutacja”- Co należy zrobić, aby dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej, dostępnym na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl na serwisie YouTube

 

Nabór do szkół ponadpodstawowych Powiatu Oleśnickiego 2023/2024

TERMINARZ REKRUTACJI  Nie zapomnij o tych terminach!!!

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
(Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r.)
Drogi Ósmoklasisto! Wejdź na stronę https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

- od 15 maja 2023r. możesz  zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół

 

 

 

 

 

od  15 maja
do 19 czerwca 
(do godz. 15.00)     

W tym czasie musisz samodzielnie założyć konto na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl gdzie otrzymasz login i hasło, a po zalogowaniu się musisz:

1Wybrać maksymalnie trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich ( Uwaga! ODDZIAŁY USTAWIAMY WEDŁUG PREFERENCJI, W KOLEJNOŚCI OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ POŻĄDANEJ KLASY)

2. Elektronicznie wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wniosek możesz wysłać elektronicznie podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna profilem zaufanym lub wydrukować go i po podpisaniu przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna przynieść do szkoły pierwszego wyboru.

3. Złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru

W tym terminie możesz również dokonać zmiany wyboru preferencji (wybór szkół, wybór oddziałów).

 

od 23 czerwca
do 10 lipca
(do godz. 15.00)   

 

Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zaloguj się ponownie na swoje konto w systemie rekrutacji i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny, inne osiągnięcia oraz wyniki egzaminu i zanieś dokumenty do szkoły pierwszego wyboru. W tym czasie możesz jeszcze zmienić wniosek o przyjęcie, w tym zamienić szkoły do których kandydujesz.
 

18 lipca

Sprawdź, gdzie zostałeś zakwalifikowany!!!
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół oraz niezakwalifikowanych - dostępne będzie w systemie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.
 

od 15 maja
do 21 lipca    

Pobierz wydawane przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (technikum lub branżowa szkoła I stopnia) skierowanie na badania lekarskie kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole.
 

od 19 lipca
do 28 lipca
(do godz. 15.00)   

Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole (jeżeli jesteś niepełnoletni, musi to zrobić Twój rodzic), do której zostałeś zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu) a w przypadku szkoły zawodowej – poprzez złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych.
31 lipca     Ogłoszenie list uczniów przyjętych oraz nieprzyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych miejsc - dostępne będzie w systemie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.
od 1 sierpnia Rekrutacja uzupełniająca - w przypadku wolnych miejsc

Szczegóły później!

Materiały:

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
Terminarz​_.docx 0.04MB

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

383167

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors