Dzień Otwartej Strażnicy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy i podległa pod nią Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Sycowie otworzyły 20 maja br. podwoje dla mieszkańców. Komendant powiatowy Andrzej Fischer wraz ze swoimi podwładnymi przygotował niezwykle atrakcyjny program.

Znalazły się w nim:
- symulacja pożaru i pokaz gaszenia rozgrzanego oleju na kuchence gazowej w JRG Oleśnica i JRG Syców
- w JRG Oleśnica - pokaz użycia skokochronu ratowniczego w działaniach ratowniczych. Omówimy również zasady używania gaśnic.
- w JRG Syców - gaszenie tacy z substancją ropopochodną przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnicy) – zasady używania gaśnic.
- symulacja wypadku samochodowego, użycie specjalistycznych narzędzi hydraulicznych w JRG Oleśnica i JRG Syców

Dodatkowo były takie atrakcje: tor przeszkód dla dzieci, „lanie wody” – na różne sposoby, możliwość poznania sprzętu i umundurowania pożarniczego, zwiedzanie garażu JRG Oleśnica i JRG Syców, w JRG Syców – sala "Ognik", a w niej: jak zachować się w przypadku uruchomienia czujki dymu, filmy edukacyjne dla dzieci, w JRG Oleśnica zwiedzanie stanowiska kierowania i zapoznanie się z pracą dyżurnego powiatu.

red./

źródło: gov.pl/web/kppsp-olesnica/; olesnica24/